Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Projekt

Pågående projekt


GO LNG

IR BSR_logo_EU-supplement_horizontal_500pixNY

Project ”Go LNG” is focused on the development of demand and accessibility of LNG in the Baltic Sea Region (BSR). The project activities are aimed at the implementation of the EU Clean Fuel Strategy and the EU Directive on Deployment of Alternative Fuel Infrastructure in order to establish a strategic approach for the development of LNG infrastructure and promote its usage in the transport industry.

The project will establish a BSR LNG business cluster that will help the transport and marine technology industry be more competitive towards the Blue Growth strategy, establishing the value chain for the BSR as a hub for clean shipping, competence and technology in LNG for transport. The aim of the cluster is to promote innovation and business projects, providing solutions for existing and upcoming users. It would also enhance everyday LNG usage i.e. LNG powered trucks and ships, LNG energy or LNG power for inland waterways.

For more information: www.golng.eu

Publicerad i Pågående, Projekt

GreenPilot

GreenPilot är ett innovationsprojekt där man vill sänka miljöpåverkan från mindre fartyg och arbetsbåtar. För att klara av EU:s klimatmål med minskade CO2-utsläpp med 50% till 2050 krävs en uppväxling av miljö- och klimatförbättrande åtgärder för  såväl små som stora fartyg. Svenska vatten trafikeras av över 800 mindre fartyg, och sett till inlandssjöfarten i Europa så är den miljö- och klimatmässiga förbättringspotentialen för det här storlekssegmentet betydande.

Metanol är ett av flera förbättrande bränslealternativ. En av fördelarna med metanol är de med LNG jämförbara emissionerna, men framförallt finns det en stor potential för fossilfri framställning av metanol. Ett flertal olika råvaror kan användas.

Att använda metanol som fartygsbränsle har redan implementerats i det större motorsegmentet för såväl två- som fyrtaktsmotorer. Däremot har metanolanpassning för högvarviga fyrtaktsmotorer ej tidigare genomförts varken nationellt eller internationellt. Inom projektet ingår det även utöver själva motoranpassningen att ta fram förslag på applicerbara regler för metanol som bränsle för relevanta fartyg.

Genom att konvertera en av Sjöfartsverkets lotsbåtar från diesel- till metanoldrift ämnar GreenPilot påvisa hur metanol som bränsle kan minska miljö- och klimatpåverkan och förbättra konkurrenskraften för fartyg som trafikerar inre vattenvägar och skärgårdsområden samt mindre tonnage för kustnära sjöfart. Fossilfri metanol kommer att användas som bränsle för demonstrationen.
Detta gör GreenPilot till en first mover inom området med ambitionen att bana väg såväl tekniskt som regelmässigt för en fortsatt kommersiell utveckling av metanoldrift med stora miljö- och klimatvinster som resultat.

Projektet påbörjades 2016 och kommer avslutas 2018.  Projektdeltagarna inkluderar Svenskt Marintekniskt Forum (projektägare), SSPA (administrativ projektledare), ScandiNAOS (teknisk projektledare), Trafikverket Färjerederiet och Sjöfartsverket.

GreenPilot finansieras av Sjöfartsverket, Trafikverket och den internationella branschorganisationen Methanol Institute.

gp_finans

Publicerad i Pågående, Projekt

Effektivare komposittillverkning hos SMFs

Effektivare komposittillverkning hos SMFs:

Projektet där företagen Aplicator, Ryds, Västia och Faiber Komposit deltar, syftar till att med stöd av Chalmers, KTH och Svenskt Marintekniskt Forum redogöra för de tekniska, ekonomiska och miljömässiga vinsterna med P4-tekniken (Aplicator).

Genom effektiviseringar i kompositproduktion och minskade kostnader för material i lätta strukturer som följd, avser förprojektet bana väg för ett utvecklingsprojekt med målsättningen att:

 • Tillnyttogöra ny P4-teknik för att öka möjligheterna i den internationella konkurrensen.
 • Skapa en industrikonstellation med resurser att utveckla och anpassa den nya tekniken.
 • Klargöra teknikens effekter genom att undersöka och verifiera potentialen för nya applikationer hos etablerade komposittillverkare.

Kontakt Patric Grund SMTF

Publicerad i Pågående, Projekt

Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB)

Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB) – Med stöd ifrån EU’s regionala utvecklingsfond

I projektet ska SMTF tillsammans med Tillväxt Norra Bohuslän (Samverkansorgan för Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner), Göteborgs Universitet och det Maritima klustret i Västra Götaland under 3 år arbeta med att ge förutsättningar för mindre företag i de maritima näringarna i Bohuslän att utvecklas.

Arbetet kommer att fokuseras runt maritim turismutveckling men även involvera företag inom skärgårdstransporter och marina livsmedel. Innovationsarenan kommer att vara central i projektet, där ges möjlighet för företag att utveckla sina verksamheter via affärs- och produktutveckling i samverkan med andra företag, forskning och offentliga aktörer.

Många olika insatser kommer göras inom gästhamnsutveckling, evenemangsområdet, kunskapsturism, kusttransporter och marina livsmedel. Tillsammans med den sammanhållande innovationsarenan kommer detta skapa nya möjligheter för företag att växa och samarbeta inom de maritima näringarna i Bohuslän.

För mer information om projektet, klicka här eller kontakta Patric Grund.

 

Publicerad i Pågående, Projekt

NÖKS II Projektet

NÖKSIIlogga

NÖKS står för Närsjöfart Öresund, Kattegatt och Skagerrak. 21 projektpartners deltar från Norge, Danmark och Sverige. Projektet som pågår fram till september 2018 går ut på att identifiera vilka hinder och problem det finns för en ökad närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Projektets huvudsyfte är att bidra till en mer miljövänlig och koldioxidsnål trafiken i regionen, samtidigt utveckla och förbättra sjötransportsystemet och uppmuntra överföring av gods från väg till havet. Detta skall uppnås genom att utveckla lösningar, verktyg och tekniker för att förbättra kvaliteten och miljöprestanda sjöfartstjänster genom utveckling av kostnadseffektiva, säkra, flexibla och konkurrenskraftiga närsjöfart koncept.

Projektet är uppdelat i tre huvudteman. Den första huvudsakliga uppgiften fokuserar på att utveckla hamnen. Den andra är att utveckla konceptet av ett flexibelt och konkurrenskraftig distributionssystem anpassat för närsjöfarten och, i vissa fall, inre vattenvägar. Detta innebär utveckling av fartygskoncept och logistiklösningar. I det tredje huvudtemat är målet att öka närsjöfarten genom att utveckla innovativa IT-logistikkoncept.

Kontakt Patric Grund SMTF

http://www.noks2.com

Utskrift

 

Publicerad i Pågående, Projekt

OffshoreVäst

OffshoreVäst ägs av ett konsortium av engagerade företag, universitet, institut och myndigheter vilka bidrar med ekonomiska och andra insatser samtidigt som Västra Götalandsregionen bidrar med delfinansiering.

OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk industri inom offshoreområdet, med ett huvudsakligt fokus på energisektorn. Genom samarbete vill vi bidra till nya innovationer, efterfrågad och spetsig forskning, samordning av testbäddar, demoanläggningar m.m.

OffshoreVästs satsning utgår från Västra Götaland men inkluderar också andra regioner i Sverige och knyter till sig starka strategiska internationella samarbeten inom såväl forskning som kommersialisering. Arbetet är inriktat mot Olja & gas, Havsbaserad vind, Havsenergi från vågor, strömmar och tidvatten och Marin bioenergi. Ett tvärgående arbete sker inom Offshore Academy i syfte att öka samarbetet mellan företag/forskning och utbildningsområdet.

För mer information www.offshorevast.se

VG

sp

Publicerad i Pågående, Projekt


Avslutade projekt


CNSS-IDI

Clean North Sea Shipping – Improved Dissemination and Impact (CNSS-IDI) builds on the successful Interreg IVBb project Clean North Sea Shipping (CNSS). A research driven project on emission and greenhouse gas reduction from ships through the use of available technology and implementation of cleaner energy solutions for ships in ports or at sea.

CNSS created an increased awareness and provided key-input for strategic and operational policy-building among regional and national stakeholders, politicians, ports and shipping companies.

As a result from the CNSS-project three emission modelling tools were developed for different purposes and end-users;

 • EmPort(Ant)
  Emission Model for the Port (of Antwerp) was developed by the Port of Antwerp (in collaboration with consultant Witteveen + Bos) to calculate and visualize the emissions of ocean going vessels in port areas. This model is also applicable to other ports. For more information on the EmPort(Ant) tool, please email Mr. Luc Van Espen, Luc.VanEspen@portofantwerp.com
 • North Sea Emission Tool
  Developed by Helmholtz-Zenter Geesthacht, the North Sea Emission Tool empowers policy and decision makers as well as the industry and scientific community with key information on emission gas spread and aggregation in the North Sea region. More information about the tool can be found at www.shipemissions.eu.
 • The Voyage Prediction Tool
  In the CNSS project engine load dependent emission factors for poisonous and GHG gases were developed using emission data from 250 ship’s engines. The updated emission factors have been implemented in a voyage emission prediction simulation tool, developed at Newcastle University.
  Two versions of the tool have been developed; a simplified version suitable for educational and public engagement purposes on the environment and emission factors and a second version for professionals in the maritime industry, for example to allow voyage optimisation for reducing air-borne emissions. For more information on the two different versions, please email Prof. Kayvan Pazouki, kayvan.pazouki@newcastle.ac.uk.

CNSS-IDI’s main objective is to communicate the tools, hence educate the community and better position the maritime industry to handle emission gas related issues and build on the knowledge gained in CNSS.

More information about the project can be found at cnss.no.

 

 

Publicerad i Avslutade, Projekt

UFoH

Utveckling av Fogningsmetoder för kombination av olika material till Hybridlösningar – ett LIGHTer initiativ

Projektet är finansierat av VINNOVA och ingår i en storsatsning som VINNOVA gör som kallas Utmaningsdriven innovation.

Projektledare: Stefan Gustafsson Ledell, Swerea SWECAST
Kontaktuppgifter: E-post: stefan.gustafsson-ledell(at)swerea.se; Tel: 036-301204A

Projektidén bygger på att på ett effektivt sätt skapa lättviktsinnovationer och förutsättningar för dessa i Sverige genom att;

 • Utveckla starka och kostnadseffektiva fogar mellan metall och komposit
 •  Utveckla människors kompetens och kompetensstruktur runt lättviktskonstruktion inkluderande hybridfogar för att möjliggöra produktutveckling och produktion i stor skala i Sverige
 • Utveckla nödvändig leverantörsstruktur i Sverige för att säkra tillgång vid produktutveckling och möjliggöra en svensk leverantörsbas (fortgår i en tänkt Projektform C)
 • Effektivisera teknikframtagning genom multidisciplinärt samarbete mellan flera industrisektorer, leverantörsnivåer och universitet/industriforskningsinstitut.

Projektpartners

Swerea (Projektägare)
Kungliga Tekniska Högskolan
Luleå Tekniska Universitet
Innovatum Teknikpark
Comprasers Ekonomiska förening
Svenskt Marintekniskt Forum
AB Volvo
GKN Aerospace
Volvo Cars
Scania
Kockums
Dockstavarvet
Sapa Profiler
Diab
Lamera
Semcon

 

Publicerad i Avslutade, Projekt

MARKIS

Markis_Logo_Färg.jpgSamlet EUOKS-logo_farve_lilleSV

 

 

 

Projektet MARKIS avslutades i maj 2013 efter ett tre år långt samarbete mellan svenska, danska och norska maritima aktörer från akademi, offentliga institutioner och branschorganisationer. MARKIS uppgift har varit att bidra till kompetens- och innovationsutveckling för att reducera utsläpp från sjöfarten och stärka det maritima klustret i Kattegatt-Skagerrakregionen. Många värdefulla kontakter skapades i det skandinaviska nätverket som ger förutsättningar för fortsatta aktiviteter för ren sjöfart och blå tillväxt i regionen.

En informativ populärversion av slutrapporten gjordes med stöd av Västragötalandsregionen, den kan läsas här. Pdf-version kan laddas ner här.

Svenskt Marintekniskt Forum var aktiv inom flera av projektets arbetsområden såsom alternativa bränslen, reningsteknik, lättvikt och energieffektivisering. En viktig uppgift för oss var att erbjuda företagen en arena att träffas och diskutera framtidens lösningar inom dessa områden genom workshops, seminarier och studieresor.

Mer information
www.markis.eu
www.markis-stories.eu

Publicerad i Avslutade, Projekt

Ecoboat index

ecoboatindexloggaEcoboat Index startade som ett branschinitiativ för att lyfta fram miljöfrågor inom branschen. Tillsammans med en arbetsgrupp, bestående av representanter från Sweboat, Nimbus, Najad, Malö, Anytec, Linder Aluminiumbåtar, Ryds och Saltholm Marindesign, har Svenskt Marintekniskt Forum utvecklat en metod och ett webbaserat verktyg för att underlätta deklarationen och framtagningen av indexet.

Svenskt Marintekniskt Forum såg utvecklingen av Ecoboat Index som en branschgemensam effektivisering inom bland annat kommunikation och marknadsföring. Den kanske självklara nyttan med verktyget är att det möjliggör en enklare jämförelse mellan olika aktörers erbjudanden vad gäller miljöpåverkande faktorer.

Nuläge (vintern 2014)

Dessvärre är konjunkturerna i båtbranschen inte optimala för att på allvar introducera Ecoboat Index. Vi vet att branschen själv jobbar målmedvetet i riktning mot minskad miljöbelastning och hållbar produktion.

Ecoboat Index är unikt i sin funktion, SMTF arbetar nu med att hitta lämplig plats i marknaden för det. Vi kommer att informera om detta framöver.

Men projektet i sig var mycket framgångsrikt, och vi råder inte över konjunkturerna. Många signaler från omvärldsbevakning antyder att en ökning av europeiska konsumenters köpkraft finns inom synhåll. Ecoboat Index kommer inte att vara mindre aktuellt då. Vi uppdaterar kontinuerligt systemet för att hålla det aktuellt.
Kontakta oss gärna för mer information om Ecoboat Index.

 

Publicerad i Avslutade, Projekt

NÖKS

Förprojekt; Närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak

Det tidigare Markisprojektet har urskilt och skapat NÖKS där en ny stark projektgrupp ska finna innovativa modeller för att skifta godsflöden från väg till det miljövänligare och effektivare sjösystemet mellan och till länderna i regionen.

Det finns tydliga mål och krav i både EU:s miljö/klimat- och transportpolitik och i norska, svenska och danska nationella och regionala strategier för miljö/klimat- och hållbar transport att sjöfartens skadliga utsläpp till luft och vatten skall minskasamtidigt som mer gods- och persontrafik skall föras över från väg till båt.

Det finns en stor potential för miljödriven maritim tillväxt och utveckling genom att utnyttja de regionala olikheterna – specialiseringarna – i maritim företagsstruktur/-kompetens och forskning i hela Öresund/ Kattegatt/ Skagerrak regionen för att skapa kritisk massa för systemutvecklande helhetslösningar och innovation.

Förprojektet har som mål att identifiera möjligheterna för industrin och att skapa förutsättningar till ett huvudprojekt för utvecklad närsjöfart.

Samarbetspartners

Sverige: SSPA, projektledare

Innovatum AB

SMTF

Danmark: EMUC, Short Sea Shipping Promotion Centre Denmark

Norge: Högskolan i Vestfold, Projektledare i förprojektet

Kontakta Patric Grund för mer information om projektet och dess workshops:

Patric.Grund@smtf.se   Tel. 0707-671072

Publicerad i Avslutade, Projekt

NOVI-Maritim

Danish Maritime och Norsk Industri driver tillsammans med SMTF ett antal teknikrelaterade fokusfrågor inom Water Ballast Treatment Systems, Svaveldirektivet 2015 och den kommande Polarkoden.

Projektet syftar till en gemensam samordnad skandinavisk insats i EU och IMO för att öka inflytandet i införandet av den innovativa, miljövänliga agendan som de tre länderna Sverige, Norge och Danmark står för.

Den sårbara miljön i Skagerrak-regionen står i centrum – med sitt sammanhängande havsområde och nära koppling till Östersjön och Nordsjön finns många gemensamma utmaningar för den maritima industrin.

Initiativen från Skandinavien får ofta stor tyngd i de större sammanhangen och Novi Maritim är ett projekt som harmoniserar de skandinaviska insatserna för innovativt företagande inom teknik och miljö.

Publicerad i Avslutade, Projekt

CNSS

cnssnsreu-cnss

Clean North Sea Shipping (CNSS) är ett projekt under Nordsjöprogrammet, ett av EU:s transnationella samarbetsprogram. Projektet, som involverar partners runt Nordsjön, syftar till förbättrad miljö och hälsa genom att lyfta fram lösningar för reducering av luftemissioner vid hamn och till sjöss. Projektet startades upp i slutet av 2010 och avslutas i mars 2014.

Svenskt Marintekniskt Forum har främst varit involverade i arbetspaket 4 (WP4) – Clean Shipping Technology. Särskilt två tekniker har varit i fokus, dels LNG (flytande naturgas) som alternativt fartygsbränsle, och dels OPS (on-shore power supply) för elanslutning av fartyg i hamn. Tillsammans med andra partners har vi undersökt olika aspekter inom dessa områden och tagit fram rekommendationer för politiker och andra beslutsfattare.

Mer information:
www.cnss.no   cleantech.cnss.no

 Publicerad i Avslutade, Projekt

All Aboard

all-aboard

Svenskt Marintekniskt Forum startade projektet All Aboard med syftet att öka antalet kvinnor på sjön och bredda kundunderlaget för fritidsbåtar. Initialt gjordes en omfattande undersökning vilken visade att det ofta är kvinnan som är drivande när det är dags att sälja båten. Därför utvecklades ett båtkoncept som tog hänsyn till kvinnors behov och synsätt utan att för den skull försaka männens. Stort fokus låg på säkerhet, men även på smarta och sociala funktioner.

Projektet rönte stor uppmärksamhet inom branschen och resulterade i kommersialiseringar från olika innovationer som materialiserats under projektets gång.

Publicerad i Avslutade, Projekt

REMCAP

remcapcapacitieseu

Resource Efficient Maritime Capacity (REMCAP) är ett EU-projekt mellan Storbritannien, Irland, Portugal, Frankrike, Litauen och Sverige. Från det västsvenska klustret deltar SMTF tillsammans med Chalmers och Västra Götalandsregionen.

Projektet är mellan RRDCs (regional research driven clusters). D.v.s. maritima kluster som är baserat på regioner snarare än länder, med undantag för det portugisiska som är nationellt.

Projektet syftar till att analysera och utveckla kluster med marina och maritima aktiviteter inom konceptet Blue Growth (Blå tillväxt) samt att utvärdera deras förmåga att stötta innovation för ökad maritim resurseffektivisering.
REMCAP strävar efter att inom de deltagande länderna och klustren konkretisera samarbets- och investeringsmöjligheter mellan industrin, akademin, den offentliga sektorn och på konsortium nivå mellan de regionala klustren.

Projektperioden varar mellan december 2012 till december 2015.

Kontakta Henrik Klintenberg för mer information:

Henrik.Klintenberg@smtf.se Tel. 0705-519858

www.remcap.eu

 

Publicerad i Avslutade, Projekt