Bli medlem!

Så hjälps vi åt att utveckla den maritima industrin

Bli medlem

Sjöfart

www_700x200_sjofart

Betydelsen av den svenska sjöfarten kan inte underskattas. 90 % av allt gods till och från Sverige går i något led på fartyg.  Längs med Sveriges kust och dess hundratal hamnar passerar runt 180 miljoner ton gods per år och passagerarfärjorna som anlöper de svenska hamnarna transporterar årligen 30 miljoner passagerare.  Som ett av världens mest exportberoende länder sysselsätter det maritima klustret i Sverige ca 35 000 personer.

SMTF jobbar gentemot hela spektret av underleverantörer till sjöfarten och strävar efter att öka konkurrenskraften inom svensk sjöfart på ett nationellt och internationellt plan. Vi företräder den marintekniska branschen och visar den viktiga roll maritima företag har i svenskt näringsliv och för miljön.

Som ett led i kompetensutvecklingen inom sjöfart har vi startat ett LNG-nätverk på uppdrag av och för våra medlemmar. Vi har även deltagit i framtagningen av tre nya KY-utbildningar och är fortsatt verksamma i styrelserna för två av dem.

Sjöfart och dess utveckling är en förutsättning för ett långsiktig hållbar transportsystem. Sjöfarten miljöpåverkan per transporterad godsenhet och sträcka är redan förhållandevis låg, men trots det är förbättringspotentialen enorm och nödvändig. I detta arbete är våra medlemmar och dess branschkollegor ytterst väsentliga. De svenska marintekniska företagen har en fin position i framkant när det gäller utveckling av teknik som minskar miljöbelastningen från fartygstransporter.

SMTF är också delaktig i projekt som syftar till att möjliggöra konkurrenskraftig miljösmart närsjöfart.

Tillsammans med det svenska maritima klustret arbetar vi för att synliggöra den maritima näringen och dess vikt, inte bara för vår industri men i lika hög utsträckning för vår miljö.

Många svenska underleverantörer till sjöfart har största delen av sin omsättning långt ifrån Sverige. Marknads- och försäljningsaktiviteter blir kostsamma. Att jobba tillsammans med de andra företagen i klustret kan effektivisera detta. Att delta i en svensk paviljong på internationella mässor blir mer effektivt. Behöver man en ny agent i något land?

Säkerligen finns det något annat företag bland SMTF’s medlemmar eller SMTF medarbetare som har någon kontakt att förmedla. Tips om kontaktperson för något nybyggnadsprojekt? Det är det man har sina klusterkompisar till.