Igår morse öppnade Svenskt Marintekniskt Forum upp Almedalsveckan på Maritima Mötesplatsen med vårt diskussionsseminarium; ”Ingenjörer, montörer och lite jävlar anamma? Hur ska den maritima industrin hitta rätt kompetens?”. Seminariet markerar startpunkten på vårt fokusområde om hållbar kompetensförsörjning under 2018–2019. Åhörarna fick lära sig mer om hållbarhet som konkurrensmedel om arbetskraft, om hur värderingsdrivna företag har en konkurrensfördel för att nå unga människor och vikten av att vara en lättillgänglig aktör på sociala medier.

Även integration blev en del av diskussionen och panelen var överens om det försprång vi har för att attrahera invandrad arbetskraft i och med branschens naturligt internationella karaktär. Här har vårt medlemsföretag Marinkraft gått i bräschen. På seminariet presenterades den 1-åriga marintekniska utbildningen de tagit fram tillsammans med Xenter där närmare hälften av de antagna eleverna är nysvenskar med väldigt goda chanser till jobb efter avslutad utbildning. SMTF berättade också om den YH-utbildning vi tagit fram i samarbete med Högskolecentrum Bohuslän och företag från industrin som nu har fullt antal antagna till hösten.

Seminariet i Almedalen webbsändes och kan därför ses i efterhand på Lighthouse hemsida:

Länk