NÖKS

Förprojekt; Närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak Det tidigare Markisprojektet har urskilt och skapat NÖKS där en ny stark projektgrupp ska finna innovativa modeller för att skifta godsflöden från väg till det miljövänligare och effektivare sjösystemet mellan...
NOVI-Maritim

NOVI-Maritim

Danish Maritime och Norsk Industri driver tillsammans med SMTF ett antal teknikrelaterade fokusfrågor inom Water Ballast Treatment Systems, Svaveldirektivet 2015 och den kommande Polarkoden. Projektet syftar till en gemensam samordnad skandinavisk insats i EU och IMO...
OffshoreVäst

OffshoreVäst

OffshoreVäst ägs av ett konsortium av engagerade företag, universitet, institut och myndigheter vilka bidrar med ekonomiska och andra insatser samtidigt som Västra Götalandsregionen bidrar med delfinansiering. OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk...
CNSS

CNSS

Clean North Sea Shipping (CNSS) är ett projekt under Nordsjöprogrammet, ett av EU:s transnationella samarbetsprogram. Projektet, som involverar partners runt Nordsjön, syftar till förbättrad miljö och hälsa genom att lyfta fram lösningar för reducering av...
All Aboard

All Aboard

Svenskt Marintekniskt Forum startade projektet All Aboard med syftet att öka antalet kvinnor på sjön och bredda kundunderlaget för fritidsbåtar. Initialt gjordes en omfattande undersökning vilken visade att det ofta är kvinnan som är drivande när det är dags att sälja...