Nytt ADMA-möte! Denna gång hos DIAB i Helsingborg 12 januari

Nytt ADMA-möte! Denna gång hos DIAB i Helsingborg 12 januari

Kom och lyssna till vad som hänt och händer inom ADMA-projektet samt lyssna på presentation från Diab International AB i Helsingborg. Lätta, starka sandwich kompositer som ersätter traditionella material och konstruktionslösningar. Diab:s produkt Divinycell i olika...