Uppdaterad inbjudan – Workshop Kristinehamn

Uppdaterad inbjudan – Workshop Kristinehamn

Den 22 november arrangerar SMTF en dagsresa med destination Kristinehamn. Vi besöker Rolls Royce, presenterar kort SMTFs projektutvecklingsprogram CELESTE samt genomför två workshop moment. CELESTE är ett program för att utveckla framtidens klimatneutrala mindre...
Konstruktiva diskussioner på frukostmötet i Stockholm

Konstruktiva diskussioner på frukostmötet i Stockholm

9 november samlade SMTF ett antal deltagare från sjöfartsbranschen för att diskutera elektrifierade båtar och laddstolpar i marinmiljö, frukostmötet ledde till flera intressanta inspel och kom att handla en hel del om infrastruktur kopplat till sjöfart. Frukostmötet...
Angående årlig serviceavgift

Angående årlig serviceavgift

Vi sänder under oktober/november ut fakturor avseende årlig serviceavgift för medlemskap i SMTF. Fakturan kommer att komma från RISE (Research Institutes of Sweden), detta beroende på att SMTF sedan 2017-09-01 är en del av RISE. RISE är värdorganisation åt SMTF och...