Ett båtliv i förändring

Ett båtliv i förändring

Den 5 februari arrangerar SMTF tillsammans med referensgruppen Ett Hållbart Båtliv inom Maritima Klustret i Västsverige, ett frukostseminarium på Båtmässan i Göteborg mellan klockan 08:00 – 11:45. Program: Från Till Aktivitet Ansvarig 08:00 08:30 Frukost Alla...
VGR erbjuder forsknings- och innovationsstöd

VGR erbjuder forsknings- och innovationsstöd

Den 1 januari öppnade utlysningen till Västra Götalandsregionens FoU-kort avancerat. Det handlar om ett finansiellt stöd som företag kan söka för att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Maxbeloppet som kan...
Facts and Figures rapport klar

Facts and Figures rapport klar

Under 2019 genomförde SMTF en inledande samlad kartläggning av den marintekniska industrin i Sverige. Syftet var att identifiera aktörerna inom branschen och tydligare kunna visa på branschens storlek, struktur och betydelse för svenskt näringsliv. Rapporten som...
Uppdrag Marinteknik

Uppdrag Marinteknik

Uppdrag Marinteknik är en ny intervjuserie där du möter SMTFs medlemsföretag, styrgrupp och operativa grupp med fokus på omvärldsbevakning och informationsspridning. I den första delen möter du Fredrik von Elern, verksamhetsansvarig SMTF. Hej Fredrik! Vad har du på...