Uppdrag Marinteknik – del 5

Uppdrag Marinteknik är en intervjuserie där du möter SMTFs medlemsföretag, styrgrupp och operativa grupp med fokus på omvärldsbevakning och informationsspridning. I den femte delen möter du Per Leftinger och Patrik Johansson, ägare av bland annat CA Clase...

Digital Platforms and Wireless Networks onboard

Welcome to a webinar where we get up to speed with the current development of digital platforms and wireless networks onboard! Friday 2020-05-29 09:30-12:00 The Connected Ship project is far from the only project focusing on connecting new sensors to a wireless...
Svensk nationalpaviljong på SMM 28 maj

Svensk nationalpaviljong på SMM 28 maj

SMTF, Svenskt Marintekniskt Forum, arrangerar svenska paviljongen på SMM den 2-5 februari. Att ställa ut tillsammans med SMTF i en samlingsmonter/nationalpaviljong innebär att SMTF tar ansvar för delar av arrangemanget både inför, under och efter mässan så att ni som...