NRIA Sjöfart, färdplan 2021

Äntligen har NRIA Sjöfart 2021 publicerats. NRIA står för Nationell agenda för sjöfartsforskning och -innovation och är framtaget av nyckelpersoner från organisationer (bland annat SMTF) inom den marinaindustrin under projektledning av Lighthouse. NRIA:an ger...

SMTF möter…Patrik Juhlin, P-Dyk om Spökgarn i våra hav

I serien SMTF möter..berättar Patrik Juhlin, P-Dyk om sitt arbete med att plocka upp spökgarn ur havet onsdagen 19 maj kl 9:00. Vad är spökgarn?   Våra hav är fulla med s.k Spökgarn, förlorade fiskeredskap, som år ut och år in ligger fast på bl.a våra vrak och fiskar....

SMTF Nyhetsbrev, april 2021

I nyhetsbrevet för april startar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, med att prata om omställningen till en hållbar sjöfart. Eva Neander på JOWA förtsätter på detta tema genom att berätta om vattenrening och vad som är viktigt att tänka på. Vi lyfter även...