Waterborne TP: Working programme Horizon Europe 2021 – 2022

The overarching driver for this cluster is to accelerate the twin green and digital transitions and associated transformation of our economy, industry and society with a view to achieving climate neutrality in Europe by 2050. This encompasses the transition to...

“SMTF möter”… Business Sweden, Singapore, den 2 juni

In this webinar Business Sweden, Singapore, will let us learn more about Singapore’s maritime  landscape and key ongoing projects of selected stakeholers to determine opportunities for colloboration. Onsdag 2 juni  kl 09:00-09:30.Presentationen hålls på...

Projektansökan: Vätgasinfrastruktur för Sveriges kuster

Vätgas – en teknik med enorm potentialEtt område som är högintressant just nu är vätgas inom sjöfart. Forskning har påvisat att tekniken har stor potential att utgöra en verklig ”game changer” inom branschen i strävan mot långsiktig hållbarhet och omställningen till...