SMTF Nyhetsbrev, maj 2021

I nyhetsbrevet för april startar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, med att i dessa kommande studenttider lyfta framtida kompetensförsörjningen till den marintekniska näringen. Han berättar även att SMTFs poddar åter är på gång. Hanna Hvarfvén, Control...

Global Mercy, världens största civila sjukhusfartyg

Mercy Ships nya sjukhusfartyg, Global Mercy, har genomgått en så kallad sea trial – ett av de avgörande sista stegen i nedräkningen inför leverans. Innan Global Mercy tar sig an sin insats i Afrika 2022 ska hon genomföra sin jungfruresa till Europa, där hon ska...

Uppstart 17 juni 2020 kl 9:00-12:00 – Kraftsamling elektrifiering

Välkommen att bli en del av Kraftsamling elektrifiering! Den 17 juni sätter fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för elektrifieringen av Västra Götaland. Tillsammans mobiliserar vi för en omställning från fossil energi till el, från elproduktion...

Projektuppdatering: Datadriven Energieffektivisering av Fartyg

Målet med projektet Datadriven energieffektivisering av fartyg är att samla in och analysera operationella data från mindre fartyg och identifiera energibesparingspotential på minst 10 till 35 procent. Resultatet ligger till grund för att utveckla ett generiskt...