SMTF bjuder in till ytterligare en förmiddagsträff inom ramen för vår ADMA-serie (Advanced Manufactoring for Energy Related Applications in Harsh Conditions). Denna gång med fokus på korrosion och nanoteknik. ADMA-serien är intressant för företag som är eller vill bli del i hela värdekedjan drift- service- system- och komponenttillverkare med sikte på nya affärsområden och kontakter.

Elproduktion till havs utmanar på många sätt. Hur kan t ex korrosion förebyggas och vad kan nanoteknik bidra med i den utvecklingen? Lyssna på korrosionsföretaget 3C och forskningsframstegen inom nanoteknik från NanoLund. Finns det tangeringspunkter dem emellan och vilka är deras utmaningar?

På varje ADMA-träff ökar vår förståelse för offshoremarknadens behov. Vad kan vi lära av varandra? Hur stimulerar vi ökat samarbete? Lyssna på den aktiva roll Region Skåne spelar.
Vi diskuterar företagen styrkor och hur vi kan bli ännu bättre.

Var och när?

SMTF bjuder på frukost, kaffe och lunch. Deltagandet är kostnadsfritt.
Plats: Region Skåne, Dockplatsen 26, Malmö
När: 1:a april 2016, kl.09.00-13.00
Anmälan med namn och organisation till Janne Rydh på janne.rydh@smtf.se eller på telefon 0700-524750 senast 30/3.

Genom en ny europeisk interregional samarbetsplattform, Vanguard Initiative syftar man till att återinföra industriproduktionen till Europa. Ett led i detta är pilotprojektet ADMA inom offshore förnybar energiproduktion; ”Advanced Manufacturing for Energy Related Applications for Harsh Conditions”. Här möter den tillverkande och bearbetande industrin offshoremarknadens behov och utmaningar.
Vi berättar om piloten och de medverkande företagen berättar om sitt deltagande. Varje träff har ett nytt tema.

Hjärtligt välkomna!