Under MARKIS-projektet undersökte vi de tekniska möjligheterna att förena högupplöst djupdata med sjökorts- och landdata samt flygfoto i onlineapplikationer. Verktygen och kompetensen finns i Skandinavien. Utvecklingspotentialen utifrån ett användarperspektiv i moderna plattformar är mycket stor.


I Kosters och i Yttre Hvaler Nationalparker ser vi möjligheten att vidareutveckla det påbörjade gränslösa samarbetet för att visa vägen för framtida sjökort där naturupplevelser kan ta plats. Forskning har tydligt visat att sk Egocentriska sjökort även leder till ökad säkerhet i våra känsliga vatten.

Projektet förenar världens bästa inom mät- och visualiseringsteknik för att gemensamt skapa en helt unik onlineapplikation i skärgårdsmiljö – Med 3D navigering känns det naturligt att använda en exakt bild av verkligheten även under ytan.

Svenskt Marintekniskt Forum – Patric Grund

Vi ser stora möjligheter i att utveckla våra djupdata och dela med oss av erfarenheterna.

Sjöfartsverket – Hans Fotmeijer

Det här projektet visar hur geografisk information kommer att användas i framtiden. Lantmäteriet har siktet inställt på 3D och det är väldigt spännande att se våra flygbilder och höjddata komma till nytta även i en tillämpning som fokuserar på det som finns under havsytan.

Lantmäteriet – Gunnar Lysell

Vi ser många möjligheter med webbaserade tillämpningar som nyttjar 3D datat från bottenskanning av kustmiljöer, i lösningar för såväl professionellt som privat bruk.

Agency9 – Håkan Engman

I ett 3D-sjökort kan användaren kliva ner i sjökortsbilden och se kartan ur samma perspektiv som verkligheten. Detta underlättar navigering längs en förplanerad rutt (”målad” på vattenytan i 3D-sjökortet). Forskning kan påvisa snabbare och säkrare beslut jämfört med navigering med traditionella sjökort.

Chalmers – Thomas Porathe

Kontakta Patric Grund för mer information:

patric.grund@smtf.se  Tel.0707-671072