Vi sänder under oktober/november ut fakturor avseende årlig serviceavgift för medlemskap i SMTF. Fakturan kommer att komma från RISE (Research Institutes of Sweden), detta beroende på att SMTF sedan 2017-09-01 är en del av RISE. RISE är värdorganisation åt SMTF och SMTF är inte längre en egen juridisk person.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Fredrik von Elern, verksamhetsansvarig SMTF, via fredrik.vonelern@ri.se