Inbjudan automatiserad, autonom sjöfart

Inbjudan automatiserad, autonom sjöfart

Är du intresserad av automatiserad, autonom sjöfart? Om svaret är “ja” vill vi uppmärksamma dig om att regeringen bjuder in till en öppen dialog 28 augusti om framtidens sjöfart. Syftet är att få en överblick av kunskapsläget och synen på automatiserad,...
SMTF i Almedalen

SMTF i Almedalen

I juli är det dags för Almedalsveckan! SMTF är självklart på plats för att knyta kontakter men också som arrangör. Under 2 juli mellan 09:00 – 09:45 anordnar vi seminariet – “Ingenjörer, montörer och lite jävlar anamma? Hur ska den maritima industrin...
YH-utbildning till Marin Serviceingenjör startar i Uddevalla

YH-utbildning till Marin Serviceingenjör startar i Uddevalla

Som ett svar på den marintekniska industrins rekryteringsbehov, har Uddevalla Kommun startat en yrkeshögskoleutbildning som heter “Marin Serviceingenjör”. Utbildningen är på 2 år och ges på distans. SMTF tillsammans med andra representanter för industrin,...
SMTF blir del av referensgrupp

SMTF blir del av referensgrupp

SMTF har tillfrågats och accepterat att sitta med i referensgruppen för SCOOT (Swedish Centre for Ocean Observing technology). SCOOT står för Swedish Centre for Ocean Observing technology. Vi möjliggör marin forskning och innovation. Vi fokuserar på små och innovativa...