Ett väldigt väl arrangerat Donsö Shipping Meet imponerade på utställare och besökare i år. Vid förfrågan var alla tillfrågade och utställande medlemsföretag väldigt nöjda med hela arrangemanget och flertalet är redan inställda på att ställa ut igen nästa gång.