Effektivare komposittillverkning hos SMFs:

Projektet där företagen Aplicator, Ryds, Västia och Faiber Komposit deltar, syftar till att med stöd av Chalmers, KTH och Svenskt Marintekniskt Forum redogöra för de tekniska, ekonomiska och miljömässiga vinsterna med P4-tekniken (Aplicator).

Genom effektiviseringar i kompositproduktion och minskade kostnader för material i lätta strukturer som följd, avser förprojektet bana väg för ett utvecklingsprojekt med målsättningen att:

  • Tillnyttogöra ny P4-teknik för att öka möjligheterna i den internationella konkurrensen.
  • Skapa en industrikonstellation med resurser att utveckla och anpassa den nya tekniken.
  • Klargöra teknikens effekter genom att undersöka och verifiera potentialen för nya applikationer hos etablerade komposittillverkare.

Kontakt Patric Grund SMTF