småföretagarnätverkDetta nätverk kännetecknas av att det är många små företag, många gånger enmans-företag som säljer sina varor och tjänster till olika aktörer inom fritidsbåtsbranschen. Den existerande flottan av fritidsbåtar är rekordstor och varje år blir det ett nettotillskott av fritidsbåtar på marknaden.

Dessa företag är mycket viktiga då den marknad de jobbar mot bedöms ha en mycket stor tillväxtpotential.

SMTF arbetar med att samla dessa företag och att tillsammans med företagen identifiera vilka faktorer som krävs för att dessa företag skall utvecklas och för att nya skall etableras.

Dessa företag kan många gånger jobba tillsammans med andra företag för att erbjuda sina kunder mer kompletta jobb.