Svenskt Marintekniskt Forum tillsammans med Herrströms Mekaniska Verkstad bjuder in till ett frukostmöte för företag som är eller vill bli del i hela värdekedjan drift- service- system- och komponenttillverkare med sikte på nya affärsområden och kontakter.

Kom och lyssna till presentationer från Herrströms Mekaniska, Liedholms Mekaniska och  Kristianstad Industriservice. Har de samma marknad och samma utmaningar? Vad kan de lära av varandra?

Genom en ny europeisk interregional samarbetsplattform, Vanguard Initiative http://www.s3vanguardinitiative.eu/, syftar man till att återinföra industriproduktionen till Europa. Ett led i detta är pilotprojektet ”Advanced Manufacturing for Energy Related Applications for Harsh Conditions” där industrin möter offshoremarknadens behov och utmaningar.
Vi berättar om piloten och de medverkande företagen berättar om sitt deltagande.

Programmet avslutas med en rundvandring av Herrströms och grannföretaget/samarbetspartnern Safeaeros lokaler.

Var och när?

Herrströms Mekaniska bjuder på frukost och kaffe. Deltagandet är kostnadsfritt.
Plats: Herrströms Mekaniska, Dalslingan 10 i Trelleborg.
När: 11 februari kl. 08.30 – 11.00
Anmälan med namn och organisation till Janne Rydh på janne.rydh@smtf.se eller på telefon 0700-524750.

Hjärtligt välkomna!