Utvecklingen av LNG som marint bränsle ser mycket intressant ut på flera håll i världen, och företag i Sverige har goda tekniska lösningar att erbjuda.

Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) har varit involverade i flera projekt de senaste åren relaterade till LNG för sjöfart. Deltagande företag har uttryckt önskemål om att fortsätta att träffas och diskutera olika frågor med fokus på LNG-bunkring. Vad är på gång? Vilka frågor behöver lösas?

Därför har SMTF tagit initiativ till att starta ett nätverk för LNG-bunkring med möten ungefär två gånger per år, där företag och andra organisationer har möjlighet att på ett informellt sätt diskutera den senaste utvecklingen.

För mer information, kontakta henrik.klintenberg@smtf.se