Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB) – Med stöd ifrån EU’s regionala utvecklingsfond

I projektet ska SMTF tillsammans med Tillväxt Norra Bohuslän (Samverkansorgan för Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner), Göteborgs Universitet och det Maritima klustret i Västra Götaland under 3 år arbeta med att ge förutsättningar för mindre företag i de maritima näringarna i Bohuslän att utvecklas.

Arbetet kommer att fokuseras runt maritim turismutveckling men även involvera företag inom skärgårdstransporter och marina livsmedel. Innovationsarenan kommer att vara central i projektet, där ges möjlighet för företag att utveckla sina verksamheter via affärs- och produktutveckling i samverkan med andra företag, forskning och offentliga aktörer.

Många olika insatser kommer göras inom gästhamnsutveckling, evenemangsområdet, kunskapsturism, kusttransporter och marina livsmedel. Tillsammans med den sammanhållande innovationsarenan kommer detta skapa nya möjligheter för företag att växa och samarbeta inom de maritima näringarna i Bohuslän.

För mer information om projektet, klicka här eller kontakta Patric Grund.