VÄLKOMNA!

Vi välkomnar ALLA medlemmar, icke medlemmar och potentiella medlemmar som har ett intresse som rör våra näringar.

Det är otroligt spännande att vi förutom representanter från våra egna näringar också har med oss tågbranschen och åkarna. Detta är nog första gången vi går över gränsen och bjuder in andra trafikslag.

Vi står inför en grön omställning. Vad kan sjöfarten ta till för att klara klimatmålen? Vi befinner oss mitt i en pandemi. Kommer passagerarna tillbaka? Mer gods skall gå med sjöfart, men hur ser man på överflyttning av gods inom övriga transportslag? Och hur ser transportköpare på sjöfart, kontra tåg och lastbil?

Ovan är några frågor som i år kommer belysas av årets talare. Först ut är ABB samt SMTF som kommer beröra marin teknik, vad vi står inför och vilka behov som finns. Vidare kommer vi få ta del av passagerarsjöfartens utmaningar under pågående pandemi och framtida sjöfart genom att lyssna till Tallink Silja. Därefter har vi tre spännande talare. Vi får lyssna till röster inom överflyttning med olika trafikslag, såsom transportköpare via Söderenergi, tågnäring via Green Cargo samt lastbilsfrakt via Sveriges Åkeriföretag.

Plats: Digitalt via Zoom
Datum: 25 mars
Tid: 14:30- ca 17:00

Efter din anmälan kommer länk till konferensen att skickas ut ett par dagar innan eventet.

 

ANMÄLAN TILL KONFERENS HÄR