Som ett svar på det stora intresset kring våra arrangemang kring mässor, har vi tagit fram en enkät som vi gärna vill ha svar på. SMTF arrangerar sedan tidigare paviljonger på de mässor företagen i vårt nätverk önskar synas på. Vid internationella mässor arrangerar vi Svensk Paviljong. För att arrangera en paviljong krävs en kritisk massa av företag vilken varierar från mässa till mässa. Vi har fått spridda förfrågningar gällande några olika mässor under 2019-2020 och ber därför om era synpunkter. 

Vi på SMTF kommer att återkoppla med en sammanfattning av enkätsvaren till alla som har svarat och följa upp med vilka mässor som flest företag är intresserade av.