Mässor

Svensk nationalpaviljong

Alla företag har olika strategier för sitt mässutställande. De som väljer att ställa ut i den svenska nationalpaviljongen ser ett värde i att profilera sig under svensk flagg och dra nytta av Sveriges renommé av ett högt kvalitetstänk och att vi ligger i framkant inom miljöteknisk utveckling.

Att ställa ut med SMTF i en samlingsmonter/nationalpaviljong innebär att vi tar över stora delar av arrangemanget både inför och under mässan så att du kan fokusera på era kunder och besökare. Samverkanseffekten av att ställa ut tillsammans är hög eftersom alla utställare drar nytta av varandras besökare. Vi bjuder in våra kontakter, ni bjuder in era – tillsammans bjuder vi in flera!

Vill du som utställare arrangera en aktivitet eller produktlansering i din monter hjälper vi gärna till att sprida inbjudningar i våra kanaler inför detta. I övrigt arrangerar vi Happy Hour sista timmen innan stängning alla dagar utom den sista. Vår Happy Hour är vid detta lag ett väl inarbetat koncept och ett uppskattat avslut på dagen för många utav paviljongens kontakter och kunder. Du kan närsomhelst under året anmäla ert intresse till en specifik mässa, varpå vi registrerar er enligt först-till-kvarn-principen.

Ta gärna och besvara vår enkät om var du önskar ställa ut på för mässor: