SMTF medverkar i projektet Säker vätgasinstallation ombord som är finansierat av Trafikverket genom Lighthouse program för hållbar Sjöfart. Ett av målen med projektet är att skapa en intressegrupp eller nätverk av organisationer som är intresserade av vätgas i maritima applikationer. I dagsläget är det ca 15 företag och organisationer som har visat intresse.

Tanken med nätverket är att driva utvecklingen framåt genom forsknings- och innovationsprojekt samt att bidra till en ökad kunskap inom ämnet genom exempelvis seminarier, workshops och när tiden tillåter ev. studiebesök.

Om ni har ett intresse av att delta i nätverket så kontakta Andreas Bach, andreas.bach@ri.se