Danish Maritime och Norsk Industri driver tillsammans med SMTF ett antal teknikrelaterade fokusfrågor inom Water Ballast Treatment Systems, Svaveldirektivet 2015 och den kommande Polarkoden.

Projektet syftar till en gemensam samordnad skandinavisk insats i EU och IMO för att öka inflytandet i införandet av den innovativa, miljövänliga agendan som de tre länderna Sverige, Norge och Danmark står för.

Den sårbara miljön i Skagerrak-regionen står i centrum – med sitt sammanhängande havsområde och nära koppling till Östersjön och Nordsjön finns många gemensamma utmaningar för den maritima industrin.

Initiativen från Skandinavien får ofta stor tyngd i de större sammanhangen och Novi Maritim är ett projekt som harmoniserar de skandinaviska insatserna för innovativt företagande inom teknik och miljö.