Vår medlem Jan-Åke Malmqvist från DellenCat är mycket nöjd med resultatet där Svenska Flygfabriken i Sundsvall AB på uppdrag av DellenCat har byggt ett vingsystem i flygplanskvalité.
DellenCat har tillsammans med ett ingenjörsteam inom aerodynamiken och kunskap om hur man bygger lätta och starka vingar i kolfiber konstruerat ett unikt självreglerande vingsegelsystem. Det är helt mekanisk och har ett enda reglage: steglöst framåt och neutralläge.
DellenCat är drivande och jobbar intensivt med framtidens vingsegel där målsättningen är att kunskaperna från flyget ska kunna överföras till fritidsbåtar och nyttotrafik.

Den nu färdigställda vingen är 5 meter hög och förbereds nu för testseglingar. För mer information följ utvecklingen på www.dellencat.se