Nyligen undertecknade RISE (Research Institutes of Sweden) en avsiktsförklaring med WMU (World Maritime University) om att samarbete inom det maritima forskningsområdet. Fokusområdena är fossilfrihet, jämställdhet, digitalisering och automatisering. Exempel på gemensamma aktiviteter är gemensamma seminarier och konferenser, gästföreläsare samt gemensamma ansökningar.
Läs mer om WMU här