SMTFs temaaktiviteter bygger på engagemang och medverkan från näringslivet, där kvaliteten och resultaten av aktiviteterna är direkt påverkat av näringslivets medverkan.

Vid SMTF årsstämma den 10:e mars, diskuterades bland annat Covid-19 och hur viruset påverkar näringen och samt vilka åtgärder som de olika företagen har infört. Av diskussionen framgick att företagen har olika åtgärder och rekommendationer avseende medverkan i olika sammankomster.

SMTFs målsättning är att alltid erbjuda temaaktiviteter av hög kvalitet med bra utbyte för de som medverkar. I och med de begränsningar som Covid-19 medfört anser inte SMTF att vi kan garantera den önskade kvaliteten på våra aktiviteter. Av denna anledning och att SMTF inte vill medverka till potentiell spridning av Covid-19, har vi beslutat att tillsvidare skjuta upp alla av SMTF arrangerade temaaktiviteter som innebär en fysisk sammankomst.

De aktiviteter som kan genomföras som webinarium, kommer fortsatt att genomföras på utsatt datum och tid, se information för respektive aktivitet här på hemsidan.

OBS! Beslutet gäller till att börja med fram till och med sista april, ny information kommer att ges i samband med nyhetsbrevet i april.