Den 17 maj arrangerades SARGASSO Innovation Day med fokus på innovation. På plats fanns deltagare från framförallt den maritima sektorn som träffades för att lyssna och diskutera innovationsarbete och konkreta förslag till utveckling.

Som ett led i att hjälpa företag och organisationer att stärka deras innovationsarbete arrangerades SARGASSO Innovation Day den 17 maj i Floda utanför Göteborg. På plats fanns talare från ett brett spektrum representerade i form av SAAB Combitech, Stena, Göteborgs Universitet, MacGregor och RISE. Med gemensam utgångspunkt i innovation och förmågan att arbeta innovationsinriktat fick deltagarna en rad olika tips och idéer för hur man kan göra detta.

Först ut bland talarna var Leif Denti från Göteborgs Universitet. Han berättade bland annat om hur man stimulerar till kreativitet och hur innovationsarbete maximerar affärsnyttan åt företagen. Linda Mickelson presenterade sedan ”Reverse Mentorship”, en konkret metod om omvänt mentorskap och samarbete med start-up-företag för att främja innovationsarbetet hos Stena. Tomas Planstedt återgav SAABs resa om deras innovationsarbete och tryckte på nödvändigheten i att innovationsarbete är något ledningen måste prioritera i sin verksamhet.

Detta följdes upp av en presentation av SARGASSO. Eva Errestad som leder arbetet med innovationsplattformen berättade dels hur den praktiskt fungerar och hur du och ditt företag kan använda den, både för att ställa förfrågningar och erbjuda lösningar. Besök gärna SARGASSO-sidan för att lära dig mer om plattformen och aktuella förfrågningar.

Efter lunch fortsatte innovationsdagen med Innovation Café, ett koncept som samlade deltagarna för att diskutera bland annat vad som krävs för att främja innovationsarbete. Näst på tur var sedan Phillip Tipping, MacGregor, som med titeln ”Turning innovation around” återgav hur man på MacGregor lagt om sin R&D-avdelning till att jobba med systematisk innovation gentemot kund. Sista talare för dagen var Peter Sandberg, RISE, som presenterade ”Innovation Spark – A practical tool for initiating innovation”, ett konkret verktyg som tillhandahålls av RISE för att tratta ner många bra idéer till några få verkliga business case. Presentationen satte punkt för en väldigt lyckad dag där deltagarna fick både tips och inspiration för hur man arbetar innovativt oavsett bransch.

SARGASSO Innovation Day är tilltänkt som ett årligt arrangemang inom ramen för innovationsplattformen SARGASSO och ansvarige projektledaren Eva Errestad, SMTF, summerade dagen så här:

”Syftet med SARGASSO Innovation day är att hjälpa den maritima industrin att bli bättre på innovationsarbete. Många företag har svårt att veta var man ska börja och hur man ska tänka och har dålig kännedom om vilket stöd och vilka verktyg som finns. Under SARGASSO-dagen visade vi dels upp hur andra företag gör men också att hjälp finns att hämta, både hos RISE och genom SARGASSO-plattformen.

Innovationsarbete kräver kunskap och min förhoppning är att deltagarna fick med sig tillräckligt mycket av den varan för att få – nu citerar jag dagens första talare – ”nya prickar i hjärnan”, som kan hjälpa dem med utvecklingen av sitt innovationsarbete och konkreta idéer för hur man kan applicera det i praktiken.”