Systemoptimeringar – Ett seminarium där energi- och miljövinster för befintliga och nya fartyg belyses av ledande aktörer inom sjöfarten.

Seminariet äger rum den 10 mars på Öresund Drydocks ODD i Landskrona. Arrangörer är SMTF i samarbete med Sv.Cimac / Mekanisterna-Stora Motorer.

Presentationer kommer att ges (på svenska och engelska) av följande:

 • Viking Line, Ulf Hagström
 • Callenberg, Per-Erik Larsson
 • Wallenius Marine, Carl Fagergren
 • Öresund Dry Docks, Anders Larsson
 • Sjöfartsverket, Emelie Tingström
 • Wärtsilä, Toni Stojcevski
 • Methanol Institute,Bryssel Eelco Dekker
 • Chalmers, Maria Grahn
 • IVL, Erik Fridell
 • Lloyd´s Register, Anders Höfnell och Joakim Birgander
 • eMarine, Per BrönningSeminariet börjar 10.30 och slutar 16.00.  För tillträde till varvsområdet (reserverad parkering finns utanför grinden) krävs att du finns på i förväg tillsänd deltagarlista och att du kan identifiera dig i vakten (företags-ID eller körkort).Anmälan o/e frågor mailas till eva.errestad@smtf.se eller på tel.nr. 0706-419932.  Vänligen ange namn, organisation och ev. önskan om specialkost. Plats reserveras enligt ”först till kvarnen”- princip. Kostnaden för deltagande i seminariet, inklusive förmiddag/eftermiddags-fika och lunch är 1000 SEK. En “No show”-avgift utfärdas vid utebliven närvaro efter anmälan. Kostnaden regleras med faktura efter seminariet.

Välkommen till Varvsudden, Profilgatan 23, Landskrona!