Senaste aktivitet i NeSSIE-projektet var konferensen Taming NeSSIE som genomfördes i Glasgow 24 januari. På plats fanns de tre projektägarna EMEC, SSE och Atlantis samt utvalda leverantörer. Man diskuterade lösningar på korrosionsproblem i B2B-möten och utvärderade möjligheter till fortsatta samarbeten. På konferensen genomfördes även ett antal korta presentationer. Värt att nämna är att tre svenska företag var representerade!

Nu fortsätter arbetet med att bilda tre demonstrationsprojekt vilket är målet med NeSSIE-projektet. Ett första NeSSIE II-projekt kopplat till en av projektägarna har dessutom redan initierats, det kommer att bli fler.

För mer information om NeSSIE, besök projekthemsidan – http://www.nessieproject.com