SMTF deltar i Svenska Institutets Baltic Leadership Programme. Sista veckan i oktober samlas maritima aktörer från Östersjöländerna i Bryssel för att nätverka och lära sig mer om projekthantering och nya EU-program. Detta är den avslutande modulen i kursen med fokus på Clean Shipping, som anordnas av Svenska Institutet i samarbete med Danish Maritime Authority under ramen för EUSBSR (EU Strategy for the Baltic Sea Region).