SMTF har i egenskap av klusterorganisation för marinteknisk industri erhållit silvercertifiering efter genomförd benchmarking och audit av verksamheten enligt fastställda kriterier av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). SMTF påbörjade certifieringsarbetet 2018 inom ramen för klustersamverkan i Region Skåne. Efter inledande bronscertifiering och genomlysning av verksamheten har ett kontinuerligt förbättringsarbete bedrivits som nu bekräftats av utomstående part.