“NeSSIE: North Sea Solutions for Innovation in Corrosion for Energy” är ett EU-finansierat projekt med syftet att utveckla nya metoder och material för att förebygga korrosion i offshoremiljöer knutna till förnyelsebara energikällor. Målsättningen är att ta fram tre olika demonstrations projekt i nära samarbete med industrin där man kommer titta på hela värdekedjan från utveckling till kommersiell tillämpning.

Projektet är ett resultat av regionsamarbeten inom den EU-initierade samarbetsplattformen Vanguard. Vanguard startades för att stärka värdekedjor inom fem olika fokusområden, en s.k. “smart specialisation strategy” där marina applikationer för förnyelsebar energi identifierades som ett styrkeområde med stor utvecklingspotential. Region Skåne är en av de deltagande regionerna inom Vanguard och den aktör som engagerade SMTF i projektsamverkan med övriga regioner inom plattformen.

NeSSIE kommer pågå i två år och har en budget på 860 000 euro med åtta projektpartners från fem europeiska länder.
Läs pressreleasen och mer om projektet här.

Företag i SMTF:s nätverk som vill engagera sig i projektet är välkomna att kontakta Janne Rydh för mer information; janne.rydh@smtf.se.