SMTF möter…en intervjuserie

Här hittar du alla webinar från “SMTF möter…”.

SMTF möter…Karin Blomstrand, Jämställd Utveckling Skåne

13 oktober 2021:

Onsdagen den 13 oktober presenterade Karin Blomstrand från Jämställd Utveckling Skåne hur företag kan agera för att vi skall bli fler och bätter i den blå näringen.

Se filmen och för att komma i kontakt med Karin Blomstrand med kollegor  klicka på den här länken

SMTF möter…Jimmy Henningsson, Power Tech AB på temat “Hur säkra är batterier egentligen?”

29 september 2021:

Onsdagen den 29 september fick vi en inblick i hur lite olyckor som batterier är orsak till  i trafiken och till sjöss. Titta på Jimmy Henningsson, Power Tech AB:s intressanta föreläsning!

SMTF möter…Martin Ahrin-Larsson, Miljöbron om att skapa hållbarhetsstrategier för maritima företag

15 september 2021:

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, kommer att vara vägledande i samhällets utveckling under kommande årtionden. En storskalig implementering av målen står för dörren i näringslivet och samhället. 
  • Hur kommer de globala målen att påverka er affär? 
  • Hur kommer den att påverka er verksamhet?

Martin Ahrin-Larsson från Miljöbron presenterade de vägar som företagen kan gå.

SMTF – Sjösäkerhetsinnovation ombord vid evakuering

1 september 2021:

Under onsdagens webinarium presenterades och diskuterades det kring temat – Sjösäkerhetsinnovation ombord vid evakuering- och vi mötte  forskare på ämnet från RISE,  företagen CM Hammar, LifeFinder  som levererar utrustning och SSRS som räddar nödställda om vad man kan göra innan, under och efter en olycka.

Missade ni föredraget finns det att se här.

SMTF presenterar mässkoncept för Svenska paviljongen

16 juni 2021:

SMTF presenterar nytt mässkoncept och informerar om kommande internationella mässor.

I planeringen ligger Norshipping 10-13 januari 2022 och SMM 6-9 september 2022 med det nya mässkonceptet i Svenska paviljongen.

Är ni intresserad att ställa ut efter att ha sett videon kontakta liselotte.melkersson@ri.se för mer information.

SMTF möter…Patrik Juhlin, P-Dyk

19 maj 2021:

I serien SMTF möter…berättar Patrik Juhlin, P-Dyk om spökgarn i våra hav.

Vad är spökgarn?

Våra hav är fulla med s.k Spökgarn, förlorade fiskeredskap, som år ut och år in ligger fast på bl.a våra vrak och fiskar. Fisk, sjöfågel, tumlare och säl går en plågsam död till mötes när de fastnar i spökgarnen.
Vi arbetar aktivt med att ta bort och bärga dessa spökgarnen i olika projekt, vi arbetar även aktivt med att uppmärksamma problemet för allmänheten.
Läs mer om spökgarn här
Ni kan ta del av mer information om vad som görs på

SMTF möter…Gunilla Jacobsson, YH Utbildningar

5 maj 2021:

 I serien SMTF möter…berättar Gunilla Jacobson om YH Utbildningar på distans inom marintekniska områden.

Om nuläget och framtiden för utbildningen där man genom LIA – lärande i arbetslivet – gör sin praktik ute på företag.
Gunilla ser gärna att fler företag anmäler sig till YH:s Arbetsbank för att kunna ge studenter möjlighet till praktik. För företagen ges chansen att få utbildad personal till företaget.
För mer information kontakta Gunilla,  gunilla.jacobsson@uddevalla.se

SMTF möter…Jenni Hilska, SEA20

21 april 2021:

SEA20 is a network of maritime cities and their stakeholders dedicated for sustainable end efficient maritime transformation. SEA20 is a not-for-profit initiative driven by Nordic West Office and enabled by Wärtsilä Corporation. You may read more here: www.sea20.org and follow @SEA20forum on SoMe channels.

Global Maritime Scenarios work: SEA20 is starting a project called Global Maritime Scenarios. We collaborate with Business Finland, the World Ocean Council and the World Maritime University. We hope that our scenarios will be a basis for a global dialogue on maritime digitalisation, decarbonisation, and smart ports. This is the first self-funded project for SEA20. Nordic West Office and World Ocean Council invite 10-15 leading international companies to participate in a unique 6-months journey to the future of the maritime business.

SMTF möter…Anders Bergh, LEAN MARINE

7 april 2021:

I detta webinarium i serien SMTF möter… talar Anders Bergh från Lean Marine om hur man effektivt kan minska utsläpp och bränslekonsumtion på fartyg genom dynamisk optimering av propellerlinan och hur man med hjälp av integrerade AI stödda system kan ta ytterligare kliv mot en grönare framtid.

Göran Stenmark presenterar orsaken till att rena ballastvattnet och olika teknologier att göra så samt  KraftPowercons del i detta.

SMTF möter…Göran Stenmark, KraftPowercon

24 mars 2021:

I detta webinarium i serien SMTF möter… berättar Göran Stenmark, Global Product Manager, Marine på  KraftPowercon om vad företaget fokuserar på –  behandling av barlastvatten ombord på fartyg.

Göran Stenmark presenterar orsaken till att rena ballastvattnet och olika teknologier att göra så samt  KraftPowercons del i detta.

SMTF möter…Carmen Reguero, ZEC

10 mars 2021:

Den 10 mars kommer vi få höra om Kanarieöarnas satsning på att få företag att etablera sig där. Med sitt unika läge i Atlanten är Kanarieöarna en naturlig hamn för reparation och bunkring för fartyg på dess väg till eller från sin destination. Man hälsar företag inom den marintekniska näringen välkommen och berättar om sin företagsvänliga kultur.

SMTF möter … Anders Schening, LifeFinder

27 januari 2021:

Onsdagen den 27 januari håller vi  “SMTF möter…”. Talare är Anders Schening, LifeFinder LifeFinder berättar om hur LifeFinder vill rädda fler liv och minska arbetsskador i tuffa och utsatta arbetsmiljöer som t.ex Marine och Off-shore.

SMTF möter … Christopher Pålsson, Lloyd’s List Intelligence

13 januari 2021:

Onsdagen den 13 januari håller vi  “SMTF möter…”. Talare är Christopher Pålsson, Lloyd’s List Intelligence och temat är “Sjövägen är öppen efter pandemin”. Christopher berättar om utfallet inom befraktning sjövägen under 2020 och framtidsprognosen.

SMTF möter… Per Marzelius, COO Floatel International

9 december 2020:

I webbinariet onsdagen 9 december kl 09:00-09:30 berättar Per Marzelius, COO Floatel International om bolagets verksamhet och marknader i världen.

SMTF möter… De Maritima Näringarnas Kompetenscentrum

25 november 2020:
På webinariet som hölls den 25 november redovisade Christopher Anderberg, Chalmers och Fredrik von Elern, SMTF/RISE sin förstudie om Kompetensförsörjning inom den svenska marina och maritima näringen.  2017 korsades Christopher och Fredriks vägar och intresset för utmaningarna med kompetensförsörjning inom de maritima näringarna visade sig vara en gemensam nämnare.

SMTF möter… Erik Lewenhaupt, Stena Line

11 november 2020:

In this webbinar from Wednesday 11 November 9 o’clock will Erik Lewenhaupt, Stena Line, talk about “Sustainability and climate – some thoughts ahead”.

SMTF möter … Den hållbara hamnen

4 november 2020:

Alla Sveriges hamnar skall vara klimatneutrala 2030 och erbjuda sömlös mobilitet över alla transportslag samtidigt som deras roll är att vara en viktig motor i regioners och städers utveckling. Utveckling av hållbara hamnar är centralt för grön omställning och grön tillväxt där hamnen blir en del av det resilienta transportsystemet.

SMTF möter … Green pilot framåt

28 oktober 2020:

Onsdagen den 28 oktober håller vi ett lite längre “SMTF möter…”. Talare är Patrik Molander, ScandiNAOS och Robert Rylander, RISE. ScandiNAOS AB är experter inom energieffektiv och hållbar sjöfart. Robert Rylander talar om säkrare navigation för sjöfarten med hjälp av ny teknik och sensorer. 

SMTF möter… Johan Ljungbeck, Kockumation

14 oktober 2020:

I webbinariet onsdagen 14 oktober kl 09:00-09:30 berättar Johan Ljungbeck, Kockumation Group på temat kring optimerad tankspolning och att undvika confied space entries (CSE), vilka årligen leder till flertalet dödsfall.

SMTF möter … Mattias Larsson, Maranics

30 september 2020:

Mattias Larsson från Maranics berättar om hur Application Program Interface (API) kan användas inom den Maritimanäringen. 

API används idag för datakommunikation mellan de olika system som används i vardagen, så som betalnings- och banksystem.

SMTF möter … Johannes Hüffmeier

16 september 2020:

Energieffektiv drift av fartyg är en väsentlig del i arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan. I detta webbinarium hör du forskaren Johannes Huffmeier från RISE (Research Institutes of Sweden) berätta om aktuella forskningsprojekt.

t

Vill du vara med?

Kontakta oss gärna vid intresse för “SMTF möter”.