I  webbinariet onsdagen den 30 sept kl 9:00-9:30  berättar Mattias Larsson från Maranics om hur Application Program Interface (API) kan användas inom den maritima näringen.
API används idag för datakommunikation mellan de olika system som används i vardagen, så som betalnings- och banksystem.

Mattias Larsson, master från Sjöfart & Logistik-programmet vid Chalmers Tekniska högskola, har lång erfarenhet från sjöfartsindustrin med fokus på IT och tjänster.

Maranics
Maranics använder en ”low code application platform” för att digitalisera mänskliga processer samt för interaktion mellan människa och maskin. Plattformen är speciellt framtagen för att fungera i edge miljöer såsom fartyg som inte alltid har uppkoppling mot molntjänster.