Över hälften av de olyckor som sker på våra hav är enligt EMSA:s rapportering relaterade till kollisioner eller grundstötningar av olika slag.  Det är av stor vikt att besättningen har en så god förutsättning som möjligt för att bedöma situationen och undvika denna typ av olyckor. En bättre kunskap om den exakta positioneringen av kringliggande fartyg är därför inte bara ett behov för framtidens automatiserade skepp, utan något man behöver redan i dag.
Prepare Ships har skapat en lösning för smartare positioneringstjänster som syftar till att öka säkerheten och undvika denna typ av olyckor. Genom att kombinera olika sensorer och signalkällor möjliggörs en tillförlitlig navigation genom att operatören får en förutspådd rutt kring sin egen och kringliggande fartygs position. Med hjälp av EGNSS, data och maskininlärning presenteras en vy som är framräknad ner till decimeters noggrannhet. Att kunna förutse och planera sin rutt bidrar också till en mer energieffektiv framdrift.
Välkommen att lyssna på Joakim Lundman, RISE som berättar om hur projektet Prepare Ships arbetat fram lösningen och vad man planerar för framtiden.
Anmäl dig här.