Om man tänker på hur mycket trassel det kan var med en enskild dator med tillbehör, tänk då ett helt fartyg med hundratals system som ska samverka. Det är här SEA IT kommer in och öppnar upp för framtiden.

SEA IT arbetar med IT-infrastruktur för handelsfartyg. De tillhandahåller all form av IT ombord och ser till att interaktionen mellan systemen fungerar, lite som spindeln i nätet. De jobbar med standardlösningar och driftsätter hela infrastrukturer samt supporterar allt via fjärranslutning.

– Det som händer nu är att det bli allt viktigare med insamling och analys av sensordata. Vår roll blir här att spara, tidsstämpla samt organisera data på ett effektivt och säkert sätt. Denna skall sedan kunna analyseras genom nya och effektiva programvaror inom Business Intelligence-sfären, säger Robert Hansen på SEA IT.

Framtidens IT-infrastruktur på haven
Fler och fler tjänster i dagens samhälle och så även inom det maritima finns nu online och det kräver bra uppkoppling och bandbredd. Att ha all information för ruttoptimering mm i någon form av molntjänst är inte någon särskilt dyr investering med tanke på möjligheterna.

Dock så återstår mycket jobb kring regler när det kommer till system som lyder under krav från olika myndigheter, eller andra  säkerhetsaspekter där dagens uppkopplingar helt enkelt utgör flaskhalsar eller säkerhetsrisker. Därför ligger fortfarande SEA ITs fokus på att ge sina kunder bäst möjliga tillgänlighet till sina system på lokala planet ombord och med kopplingar till kontoret iland som ger en homogen bolagskänsla och bidrar till företagets affärer dagligen.

– Det är både hållbart och ekonomiskt och vi ser våra tjänster som en möjliggörare. Kanske kan du göra färre resor än innan och minska din budget för just besök ombord. Kanske kan du göra inspektioner över Teams eller liknande i stället, menar Kristian Andersson, SEA IT.

Och ser vi framåt verkar detta bara vara början och molntjänsterna kommer troligen att utvecklas fort i takt med att tekniken tillåter det.

– Det behövs bättre uppkoppling på haven för att problemfritt kunna jobba effektivt. Människor har blivit vana vid snabba online-lösningar. Detta ställer högre krav från besättningar och redare på lösningar som fungerar problemfritt även ombord. Det jobbas för fullt med nya satellitlösningar nu vilket kommer förändra läget och öppna upp för helt nya lösningar, säger Kristian.

Ser man lite längre fram och att bredband via satellit fortsätter att utvecklas, ser SEA IT att marknaden kommer öppna upp för fler autonoma och fjärr-hanterade lösningar.

– Vi tror att vi kommer få drifta fler lösningar som helt sköts från land i framtiden. Ta till exempel detta med kranoperatörer. Idag sitter det ett par personer ombord på båten eller i hamnen och sköter detta när det är dags. Det skulle man kunna göra från ett centralt beläget ställe och på så sätt sköta fler kranar på färre personer, just när behovet finns. En verksamhet som skulle likna den som delvis utgör dagens militära drönarverksamhet, kanske lite enkelt förklarat men en framtidsvision, säger Robert.