Max Mohlin och Sara Westerberg, Stena Bulk samt Per Stefensson, Stena Teknik

Stena Bulk jobbar hårt med digital transformation både när det gäller framdrift och återvinning. Detta då man förstår att detta hänger tätt samman med den gröna omställning vi behöver göra. Under dagarna på Donsö visades två spännande protyper upp som gav oss in inblick i hur framtiden hos Stena Line och Stena Bulk kan komma att se ut.

Prototyp, Stena Elektra

Stena Elektra
I steget mot en fossilfri sjöfart presenterar Stena Line det batteridrivna fartyget Stena Elektra. Under Donsö Shipping Meet presenterades hon i form av en prototyp men en produktion är nära förestående och fartyget beräknas kunna färdas 50 nautiska mil med elkraft från batteri.

– Vår plan är att Elektra kommer börja byggas 2025 och vara i trafik 2030 om allt går i lås. Fartyget kommer gå mellan Göteborg och Fredrikshamn och laddas i hamn, säger Per Stefansson på Stena Bulk.

Stena Line håller även på att se över olika hybridlösningar där man kombinerar batterier med exempelvis bränsleceller, vätgas och biometanol för att på så sätt kunna köra Elektra längre sträckor.

Prototyp, Stena InfinityMAX

Stena InfinityMAX
Ytterligare en imponerade prototyp fanns att beskåda i Stenas monter: Stena InfinityMAX. Fartyget är ett elektriskt bulkfartyg som är byggt i moduler och representerar ett paradigmskifte för den maritima godstransporten.

– För att bli så energieffektiv som möjligt är Stena InfinityMAX utrustad med segel, solpaneler, små vindkraftverk. När det kommer till fraktdelen är hon uppdelad i moduler för att kunna frakta alla typer av gods på ett säkert och effektivt sätt. Det kan röra sig om torr eller flytande bulk så som metan, väte eller ammoniak, säger Max Mohlin.

De olika modulerna är designade för att agera som lösa enheter både vad gäller energiförsörjning och när det kommer till godsleverans.

Modulerna kommer helt enkelt kunna tankas eller till och med kopplas loss utanför hamnen där de kan plockas upp vilket underlättar arbetet och sparar tid, säger Max.