SMTF var i förra veckan på besök i Piteå för att delta på RAMSSES och E-LASS seminariedag. I fokus stod lättviktsapplikationer till sjöss, olika materiallösningar samt rules and regulations.

Tillsammans med flera europeiska aktörer besökte SMTF Piteå för att delta vid E-LASS & RAMSSES gemensamma seminarium och även industribesök. Nätverket E-LASS (The European network for lightweight applications at sea) samlar intressenter från hela världen med intresse för lättviktsapplikationer till sjöss. Tillsammans med EU-projektet RAMSSES höll man förra veckan ett av två årliga seminarier med syfte att sprida kunskap och utbyta idéer inom branschen, dessutom erbjöds en industridag med besök hos RISE Sicomp och Podcomp där även SSAB höll en workshop om stål.

Andreas Bach var på plats för att nätverka och lära sig mer om E-LASS:

– Det var jätteintressant och ett bra koncept med flera spännande presentationer. Mycket handlade för min del om att få en förståelse för var man är idag vad gäller olika material och jag tycker att man fick en god överblick av de olika fördelarna med högfastighetsstål, aluminium och kompositer. Jag tror att E-LASS är helt rätt plats för SMTF att finnas med och delta, då vi dels kan knyta kontakter men också bistå med våra branschkunskaper och kontakter. En stor expertis fanns givetvis bland deltagarna på plats men med vårt kontaktnät och affärsnära verksamhet anser jag absolut att vi ska vara med och bidra med kunskap om den marintekniska sektorn. Ur ett branschperspektiv är lättviktslösningar dessutom jätteintressanta och jag tror därför det finns mer att hämta från kommande nätverksträffar.

För mer informationen om E-LASS, seminariedagen samt för presentationer, besök E-LASS.eu