Tillväxtverket har under vintern gjort en kartläggning av tillgång till data i olika branscher och sektorer som en del av regeringsuppdraget “Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs”. Den visar att det finns god tillgång till data med stor potential i många branscher. Kartläggningen pekar särskilt ut att Tillverkningsindustri, Gröna näringar, Transportbranschen och Besöksnäringen har goda förutsättningar att utveckla nya affärer med hjälp av data.

Tillväxtverket öppnar nu baserat på resultatet i kartläggningen en utlysning till aktörer som arbetar med affärsutveckling, data och företagsfrämjande åtgärder i ovan nämnda branscher.
Läs mer