Nu finns möjlighet för regionala och nationella export- och företagsfrämjande aktörer att söka medel för strategiska projekt för att stärka exporten hos Sveriges små och medelstora företag.

Exportfrämjande aktörer spelar en viktig roll i att stärka näringslivets återhämtningsförmåga genom att tillsammans stötta små och medelstora företag i att nå sin exportpotential. Ett ökat samarbete mellan aktörer kan bättre möta de mindre företagens behov av internationalisering.