Den 8 december 2021 bjöd SMTF på en härlig julfrukost på vackra Donsö med syftet att inspirera och samtala om framtiden. Ett 30-tal människor från den maritima näringen var på plats och förmiddagen bjöd på tre föredrag och en workshop kring framtidens fartyg. Det var också tydligt att se att människor hade längtat efter att ses i fysisk form. Att bara sitta ner över en kopp kaffe och prata med kollegor och partners var mycket uppskattat.

Stefan Sonesson från Mercy ships.

Mercy ships – En barmhärtig samarit på världshaven
Stefan Sonesson från Mercy ships höll en stark presentation som berörde de flesta.  Mercy Ships är världens största civila sjukhusfartyg som färdas runt världen för att erbjuda vård till dem som allra mest behöver det. Mercy Ships har en kristen grundsyn och finns idag i 16 länder med kontor i Göteborg. För närvarande seglar två fartyg: Global Mercy och Africa Mercy som innehar 6 stycken operationsrum. För den som är i behov, är vården helt kostnadsfri och ankomsten marknadsförs i god tid i förväg så människor vet att hjälp är på väg.

En världsdel som ofta besöks är Afrika, som har ett stort behov av både vård av sjukdomar så som HIV, Aids och Malaria, samt kirurgi av diverse slag. Att Afrika varit ett återkommande besöksmål de senast 30 åren handlar om att världsdelen står för ungefär 25% av världens sjukdomsbörda men endast har 3% av världens sjukvårdsresurser.

För den som känner sig lockad att bidra kan man få plats på Global Mercy som volontär, en insats som inte genererar någon inkomst, men som för de flesta involverade innebär en livserfarenhet att bära med sig resten av livet. Man behöver allt från läkare, maritim personal, kockar och städpersonal för att få allt att flyta på. Idag har man 1300 volontärer per år men man önskar växla upp till hela 3200.

Vill du veta mer besök: Mercy Ships Sverige – Alla är värdefulla – alla har rätt till vård.

Peter Sjögren och Joakim Lundman från RISE.

Prepare Ships – Högre säkerhet med framtida positionering
Joakim Lundman från RISE, gav oss en inblick i arbetet med Prepare Ships där man arbetat fram en prediktor med hög precision för att kunna förutse fartygs framtida positionering. Svaret på ”var befinner sig jag och alla andra inom 3-4 minuter” besvaras med Prepare Ships prediktor med en exakt precision så nära som 4-5 centimeters. Detta gör att många olyckor kan undvikas genom bättre ”Situation awareness”.

Verktyget lär sig genom machine learning och gör en prediktion om ett framtida scenario. Systemet bygger på Lantmäteriets virtuella referensstationer (RTK) och Saabs VDES-lösning som möjliggör delandet av stora datamängder. Telko har sedan gjort en integrering av prediktorn i ECDIS för enkel navigation. I det stora hela har systemet byggts på befintliga tekniker som sätts samman i en ny kombination.

Prediktorn kommer att släppas som Open Source i maj 2022 och systemet är utvecklat för Windows och Linux.

För mer information kontakta projektledare Joakim Lundman på joakim.lundman@ri.se.

 

CELESTE – Utvecklingsplattform för framtiden
Peter Sjögren från RISE, berättade om CELESTE som är SMTFs projektutvecklingsplattform med visionen om framtidens bulk-, färje- och arbetsfartyg med sikte på 2035. Detta ligger som en grund i att ta fram de projektidé som SMTF vill realisera tillsammans med medlemmarna. CELESTE utgår från utmaningar och möjligheter inom bland annat digitalisering, hållbarhet, materialval och retrofit. De är i sin tur kopplade till arbetsområdena:

Drivlina & Bränslen
Material, ytskydd & korrosion
Navigation & kommunikation
Lasthantering & Uppdragsutrustning
Skrov & Anti-fouling
Rengöring av skrov och utrymmen
Logistik & Modularitet

Under förmiddagen föll det sig naturligt att diskutera utmaningar och möjligheter för bulkfartyg i en workshop.

För mer information kontakta projektledare Peter Sjögren på peter.sjogren@ri.se

 

Workshop – hur ska ett fartyg se ut 2035
Förmiddagen avrundades i en workshop där deltagarna delade upp sig efter arbetsområden och flera intressanta uppslag kom fram från varje frukostbord. Diskussionen knöts ihop av SMTFs fokusområden Digitalisering, Hållbarhet, Regelverk, Säkerhet, Kalla klimat och Retrofit där man kategoriserade svaren i både möjligheter och utmaningar.

Nu är vi på SMTF i full gång med att antingen ansluta idéer till befintliga projekt eller skapa nya projektförslag från deltagarnas inspel. Det arbetet ser vi fram emot att dela med er på ett kommande ”SMTF möter…”! Vi planerar liknande tillfällen att djupdyka i våra andra två prioriterade fartygslag, färjor och arbetsbåtar, mer information om det kommer.

Johan Christensson, Furetank

Vad tar du med dig ifrån dagen?

Johan Christensson, Furetank:
Informationen från Prepare Ships var intressant. Prediktorn är en bra lösning när det kommer till framtida fjärrlotsning. Den är över lag intressant när det kommer till övervakning och att upptäcka potentiella olyckor på ett tidigt stadium.

Sen är diskussionen om bränslereduktion spännande. Vi på Furutank jobbar själva hårt med reducering av bränsleutsläpp och bygger nya båtar där skrovdesign är i fokus. Designen av det strömlinjeformade skrovet vi tagit fram nu reducerar vågmotstånd och sänker bränsleförbrukningen med 50%.

Det var väldigt kul att träffas på riktigt. Att få insikt i ny forskning var intressant och att knyta ihop detta med en övning var mycket bra.”