Elektrifiering av farkoster inom nordisk industri!
En spännande övergång till effektivare och även autonoma fordon med elektrisk drift sker på olika typer av farkoster. Förutsättningarna är olika, men målet, en fossilfri och förnyelsebar drift inom transportsektorn är lika. För helt nya drivmedel och framdrivningssystem blir utbyggnaden av infrastrukturen en avgörande faktor. Hur ser lösningarna ut för olika typer av farkosterna ut och hur tänker sig industrin att utbyggnaden av infrastrukturen skall ske? Det är en omvälvande och svårförutsägbar framtid för olika företrädare av transporter till lands, till sjöss och med flyg. Vilka idéer kan man få från de olika farkosttypernas lösningar för den egna applikationen?

Detta seminarium behandlar dessa frågor och ger insyn i hur ansvariga myndigheter vill styra framtiden och hur motor-, fordons- och flygtillverkare tolkar dessa signaler vid övergång till elektrisk drift. Ledande aktörer från de olika transportområdena presenterar fakta om sina lösningar. I pauser och vid en avslutande diskussion finns rika möjligheter att få olika specifika frågor belysta.

Seminariet går av stapeln 21 mars 2017 klockan 09.30-15.30 i centrala Stockholm och förintresset har varit stort. Föranmäl dig redan nu och säkerställ din plats!

Priset för seminariet är 1 500 SEK för medlemmar i Mekanisterna, 2 200 SEK för ickemedlemmar. Kaffe och lunch ingår i seminariepriset. Passa på att bli medlem i Mekanisterna samtidigt som du anmäler dig, då betalar du endast 2 000 SEK för seminariet. Medlemskap i Mekanisterna kostar 500 SEK/år. Anmälan görs via e-post till: info@mekanisterna.se Ange personnamn, organisation, e-post och fakturaadress. Sista anmälningsdag är 16 mars 2017.