SMTF har under året genomfört en studie ”Hållbarhetsdriven maritim näringsutveckling” som finansierades av Västra Götalandsregionen. Resultatet har publicerats i en rapport ni hittar här. Rapporten har presenterats på olika vis, dels i workshops och seminarier, men även vid tillfällen där den nationella maritima strategin har diskuterats.
Företagen som deltagit i studien har under 15 års tid haft en genomsnittlig årlig omsättningsökning om imponerande 7%.  Är inte detta fantastiskt? Trots utmaningarna med långt avstånd till marknaden, arbetskraftskostnader etc. En annan mycket stor utmaning som vi delar med all annan industri är kompetenstillgången. Behövs massor med ingenjörer av olika nivåer.

Vi har all anledning att vara stolta över vad marinteknikföretagen åstadkommer och vi upplever också att allt fler inser den stora samhällsnytta detta industrisegment genererar.

Citat ur den nationella maritima strategin:

“Den maritima industrin kan bidra till nyindustrialisering med sikte på regeringens målsättning att Sverige ska bli världsledande när det gäller industriell produktion.”

Stort tack till alla som deltog i vår studie!

Kontakta oss gärna för ytterligare feedback.