David Wolff, EmbeddedArt

Nytt forskningsprojekt ska hitta förlorade redskap på havsbotten med ny teknik

Är du bekant med ordet ”Spökgarn”? Varje år tappas tonvis av redskap i haven. De förlorade redskapen kan fortsätta att fiska i decennier och drar till sig marint liv som fastnar och dör, något som påverkar den marina miljön. SMTF möter affärsutvecklare David Wolff på teknik- och konsultbolaget EmbeddedArt, som deltar i projektet ”FindMe” som syftar till att erbjuda samhället nya lösningar på gamla problem.

Text: Ulrika Ek, RISE. Bild: EmbeddedArt

 

Vid fiske i havet händer det titt som tätt att redskap går förlorade i havets djup. Det kan vara trålar, nät, tinor och andra redskap som blir lämnade vind för våg och får ett eget liv på havsbotten. Här kan de spöka runt år efter år, därav ordet ”Ghost fishing” eller ”Spökgarn”. Fulla av fisk och fiskrester driver de runt och drar till sig andra djur som fastnar och dör i redskapen. Ett attraktivt smörgåsbord för tumlare, delfiner och andra djur som ofta blir en del av denna havets sarkofag. Förutom att det innebär ett enormt lidande för djuren är det ett resursslöseri som på sikt kan påverka ekosystemet.

Forskningsprojekt hittar föremål med ny teknik
Forsknings- och utvecklingsprojektet ”FindMe” är finansierat av VINNOVA och ska med nya metoder och teknik ta ett nytt grepp kring det gamla problemet med försvunna fiskeredskap. Ett företag med en nyckelposition i projektet är teknik- och konsultbolaget EmbeddedArt där SMTF får träffa David Wolff som är affärsutvecklare i projektet.

– Jag kom först i kontakt med projektet FindMe genom Anders Havner på NjordX med vilka vi kommer att ha ett nära samarbete. Sen blev vi kontaktade av RISE, projektägare, som undrade om vi ville vara med och utveckla nya teknologier och system för att förbygga försvinnande av och hitta förlorade fiskeredskap. Detta arbete ligger helt i linje med vårt verksamhetsområde som går från konsultation till produktutveckling av system för undervattensbruk, säger David.

En Officer och affärsutvecklare
David Wolff har en gedigen bakgrund inom det maritima området. Efter värnplikten på signalspaningsfartyget HMS Orion utbildade han sig till officer på Försvarshögskolan och efter studierna tjänstgjorde han som ubåtsjaktsofficer på ytfartyg som Gävle och på Visbykorvetterna.

– Efter några år till sjöss fick jag ett bemanningsuppdrag i Karlskrona på Provturskommandot på Sjöstridsskolan, där jag jobbade med utveckling och validering av lednings- och sonarsystem. Att sitta med i dessa utvecklingsprojekt öppnade mina ögon för hur viktigt det är att skapa lättanvända system som hjälper användaren till sjöss, säger David.

Arbetet som utvecklingsofficer gjorde att David knöt starka band med industrin och blev sedermera rekryterad till företaget EmbeddedArt. Idag är hans roll att jobba med innovation när det kommer till nya tillämpningar för befintlig mogen teknik.

David Wolff och Mikael Janeheim dyker på vrak kring Dalarö.

Industri, Försvar och Dykteknik
EmbeddedArt, som är beläget i Stockholm och Karlskrona, startades 2009 och består av 25 eldsjälar. Företaget har sina rötter i teknikutvecklingen efter 80-talets undervattenskränkningar, en historia som resulterat i att Sverige blivit mycket starka på undervattensteknik. Teamet på EmbeddedArt besitter en kompetens som gör dem särskilt lämpade då de kan väva samman användarperspektiv och ge förslag på nytänkande tekniska lösningar samtidigt som de kan producera mjuk och hårdvara för diverse undervattensapplikationer.

– Vårt företag står på tre ben: Industri, Försvar och Dykteknik. När det kommer till den civila marknaden erbjuder vi svensk basindustri konsultuppdrag och helhetsåtaganden gällande teknikutveckling. På försvarssidan bistår vi med allt från kompetens inom design och kravarbete till validering och verifiering. Håller en undervattenssensor vad den lovar? Fyller den slutanvändarens behov, säger David.

Sist men inte minst tillhandahåller man dykteknik. Här finns både egna produkter att tillgå och kompetensen att stötta arbetet vid diverse dykprojekt.

– Vi har till och med en miniubåt till förfogande för den som behöver. Här kan man testa dyktekniker, köra olika testprovningar eller använda den som målresurs vid ubåtsjakt. Det är till och med dem som använder ubåten för event, säger David.

Sjösättning av miniubåten UVS 1300 Malen i Karlskrona.

FindMe – Affärsutveckling som knyter samman användare och utvecklare
Den snabba utvecklingen av komponenter som används för signalbehandling så väl som ny batteriteknik möjliggör återanvändning av militär teknik i nya applikationer. Företaget har varit med att ta fram allt från drunkningslarm till sensorbojar för lokalisering av ubåtar.

– Vad gäller deltagandet i FindMe som startar nu i september 2021, kommer vi testa en ny teknik vi tror på. Ofta handlar det om nya perspektiv. Om man på bred front kan få upp människors ögon för den här problematiken, så kommer vi se en beteendeförändring som gör att man blir mer rädd om sina redskap. Det handlar om ansvar och miljötänk, säger David.

David belyser också vikten av att få människor att prata samma språk vilket leder till ett kortare avstånd mellan användare och utvecklare. Detta blir viktigt även i projektet FindMe.

– En knapp på en undervattenssensor behöver till exempel vara anpassad för en dykare med full mundering. Många gånger sitter ett gäng ingenjörer i ett rum och tar fram lösningar från sitt perspektiv, när allt som räknas är att det ska vara enkelt, logiskt och passa i en stressig miljö. I FindMe kommer vi bidraga med att använda befintlig teknik på ett nytt sätt och se till att applikationen blir exakt anpassad för den som ska använda den, avslutar David.

Demo för Sjöhistoriska Riksmuseet utanför Dalarö.

Projektpartners, FindMe

 1. RISE Research Institutes of Sweden AB
 2. Arvalla AB
 3. Burfiskarna AB
 4. DeepVision AB
 5. EmbeddedArt AB
 6. Garmin Nordic Sweden AB
 7. Havs- och vattenmyndigheten
 8. Havstens Fiskelag AB
 9. Netmore AB
 10. Njordx Göteborg AB
 11. RadioControl SMD AB
 12. Väderö Fisk KB
 13. Boko Media

Projektstart
1 september, 2021