Forskningsarenan WARA-PS:

Framtidens båtar, flygplan och undervattensfarkoster kommer samarbeta för ökad samhällsnytta.

En gång om året slår innovationsandan ut i full blom på vackra Gränsö i Västerviks skärgård. Då sammanstrålar forskningsprojektet WASP i sin fysiska arena WARA-PS, en plats för Sveriges elit när det kommer till AI, autonoma system och mjukvaror. Vi träffar Jesper Tordenlid från Combitech, projektledare för WARA-PS och hans slutsats är tydlig: Det är samverkan mellan företag, akademi och myndigheter som kommer vara nyckeln till framtidens lösningar.

Text: Ulrika Ek, RISE. Bild: Combitech

 

Tänk dig att få tillbringa en hel vecka på en vacker ö i den svenska skärgården, omgiven av människor som är i full gång med att diskutera hur morgondagens lösningar bör se ut. En plats som erbjuder alla typer av terräng för tester, en arena där aktörer får mötas, demonstrera och korsbefrukta varandras idéer.

Det är exakt detta som är grundsyftet med WARA-PS, en del av Sveriges största forskningsprojekt WASP. WARA-PS knyter doktorander till sig som får möjlighet att möta och samverka med näringslivet. Allt sammanstrålar i en fysik vecka där de senaste teknikerna inom autonoma system i luft, land, sjö och undervatten visas upp.

WASP forskningsarena WARA-PS
WASP som står för Wallenberg AI, Autonomous Systemss and Software Program är idag det största forskningsprogram som finns i Sverige med 5,5 miljarder i sin budget för forskning inom AI, autonoma system och mjukvara. Programmet är finansierat av Knut och Alice Wallenbergstiftelsen och har som mål att föra den svenska utvecklingen framåt.

Ett instrument inom WASP är WARA-PS, WASP Research Arena for Public Safety, som är en av programmets forskningsarenor, där man erbjuder doktorander plats för industrirelevanta projekt. WARA-PS har som ambition att utbilda över 600 doktorander genom den forskarskola de bedriver.

– Vår grundtanke är att ”föda upp” morgondagens talanger inom området AI, autonoma system och mjukvara och koppla dem till akademi och industri. Här får de en verklig miljö där de kan testa sitt arbete på riktigt samtidigt som de kan knyta kontakter med företag och andra intressenter, säger Jesper Tordenlid, projektledare för WARA-PS.

WASP programmet är sammankopplad till en rad institutioner världen över med högt rankade professorer. I forskningsarenan har man har också knutit en mängd olika forskningslabb till verksamheten och då man arbetar med vatten-, land- och luftburen teknik, verkar man på lite olika platser i landet. Linköping är en plats som är stark på drönarteknik och Västervik är en annan som erbjuder mångfald. Höstveckan på Gränsö utanför Västervik är särskilt viktig.

– Västervik är ett bra ställe som erbjuder en fin övärld men som även passar för flygande system genom RISE Drone Center Sweden. Gränsö, som är en ö utanför Västervik, ger oss det mesta vi kan önska i terrängform då det finns klippor, skog, hav, farleder och även en liten hamn. Perfekt för att testa sjöscenarier med hjälp av drönare, båtar och undervattenssystem, säger Jesper.

Den spännande veckan på Gränsö
Eventet på Gränsö var från början till för de parter som arbetar inom forskningsprojektet WASP. Detta har nu utökats till att rikta sig till fler som verkar inom ramen för autonoma system. Det man letar efter är samverkansmöjligheter och man har byggt ett löst sammansatt system som gör att forskare och utvecklare tillsammans kan bygga högre förmågor.

– På Gränsö är allt möjligt. Vi möts och testar nya samverkansmöjligheter mellan båt och flyg där drönarteknik kan ge en helt ny bild av läget och således en ny funktion. Vi tittar även på samverkan mellan små och större båtar när det gäller sensorhantering och navigering. När system samverkar och bli mer automatiserade kommer vi att se helt nya tjänster framöver, säger Jesper.

Vy över Gränsö slott med närområden som erbjuder omväxlande miljö där WARA-PS genomfört sina årliga demonstrationer sedan 2018. Foto: WARA-PS.

Under sommarveckan 2021 hade man en mängd olika farkoster på plats så som Saabs stridsbåt CB90 från Dockstavarvet och Saabs Piraya USV. Stridsbåten använder man till exempel som en testbädd när det kommer till att samla data från många olika sensorer, tex radar, lidar, video och positionering, under olika väderförhållanden.

– Med personal ombord får man med sig realistisk arbetsbelastning och kan testa hur man skulle kunna automatisera vissa moment ombord och ändå få en säker navigering. Pirayan är utrustad med transponder, stereokamera, radar och en mängd sensorer för att skapa en tydlig omvärldsbild och erbjuder en mängd olika testmöjligheter. Sen har vi en mängd flygande farkoster med olika typer av utrustning som man kan koppla på, säger Jesper.

Förutom att Gränsö erbjuder den fina möjligheten att låna avancerad testutrustning så som båtar för att exempelvis samla in data, har det blivit en Community för hela branschen där man kan knyta ett mycket bra kontaktnät med olika partners. Kanske med en verksamhet som håller på med liknande saker som man själv gör men inom en helt annan domän.


Möjlighet att testa olika scenarier

På Gränsö samverkar man också i en del olika räddningsscenarier under veckan där man får jobba tillsammans och se hur olika system fungerar och kan förbättras. Det kan handla om en simulerad båtolycka eller ett försvunnet barn som ska hittas med hjälp av maritima resurser.

– Det är många projekt som tittar på samma problem ur olika synvinklar. Hur söker man av ett område på bästa sätt? Genom våra scenarion kan man sedan dra slutsatser och överföra detta på olika branscher så som sökoperationer inom försvaret eller trafikledning vid en olycka, säger Jesper.

Framtidsspaning
Autonomi ligger på mångas läppar men även om autonomi har varit tekniskt möjligt under en längre tid har det inte riktigt slagit igenom. Här handlar det mycket om regelverk och som alltid är det säkerheten som måste komma först.

– Utmaningen när det kommer till autonomi är att detta måste kunna utföras i föränderliga miljöer och på lång sikt. Idag sätter regelverken stopp och det pågår mycket diskussioner mellan myndigheter, företag och akademi. Man behöver vara försiktig med att ändra regler och vi måste alla samarbeta så att vi får det vi faktiskt vill ha, säger Jesper.

 Trots att regelverken behöver möta framtidens behov finns det många ljusglimtar. Under sensommarens event var flera myndigheter på plats vilket ledde till många bra samtal om framtiden.

– När man tillsammans tittar på de olika lösningarna i verkligheten och samtalar kommer man framåt. Det skapas en förståelse. Man fick till exempel nyss tillåtelse att flyga med drönare utom synhåll i projektet EOS (Eyes on Scene) vilket är ett stort framsteg, säger Jesper.

Det allra viktigaste att lyfta in i ekvationen är fokuset på den som i slutändan ska använda det autonoma systemet.  Det måste vara ekonomiskt försvarbart för slutanvändaren och här behöver man förstå vad redare vill ha och behöver. Jesper ser idag ett ökat intresse av samarbete mellan olika företag för att uppnå ett större mål.

– Det är mer gemensamma rapporter mellan många institutioner och företag och det finns ett övergripande gemensamt mål att Sverige ska bli bra på att ta fram fungerande autonoma system. Det är inte en som kan göra detta utan man måste jobba tillsammans, avslutar Jesper.

Autonom sjöräddning demonstreras med två Pirayabåtar från Saab Kockums och två Matrice 100 UAV från LiU.

Om Jesper Tordenlid
Jesper Tordenlid trivs som allra bäst när han får verka i gränslandet för vad som är tekniskt möjligt och affärsmässigt intressant. Han kallar sig själv ”en generalist med flygbakgrund”, en tekniker i grunden som är intresserad av både den teoretiska och praktiska aspekten. Tidigare har han arbetat med en rad olika systemprojekt inom Saab och är idag anställd på Combitech som är en del av Saab och därigenom projektleder han WARA-PS. Han brinner för att mixa tekniska kompetenser från olika branscher och i slutändan vill han att vi har ögonen på den användare som ska sitta med systemet.


Fakta om WASP och WARA-PS
(wasp-sweden.org)
EOS – Eyes on Scene
Drone Center Sweden (www.dronecentersweden.se)
USV Unmanned Surface Vehicle
UAV Unmanned Aerial Vehicle
UGV Unmanned Ground Vehicle
UUV Unmanned Underwater Vehicle