Uppdrag Marinteknik

Uppdrag Marinteknik är en intervjuserie där du möter SMTF:s medlemsföretag, styrgrupp och operativa grupp med fokus på omvärldsbevakning och informationsspridning. I den sjätte delen möter du Mattias Patriksson från Sea IT.

Hej Mattias!

Vem är du?
– Jag är 45 år och bor i Skärhamn med min familj, fru och två barn. Jag är uppvuxen på Tjörn och min far och farfar var kaptener men efter att själv ha provat sjömanslivet insåg jag att jag blev sjösjuk. Då fick jag möjlighet att jobba på rederikontoret i Skärhamn. I slutet av 1990-talet då det blev inne att jobba med data valde jag att arbeta med det eftersom min arbetsgivare B&N var långt framme på det området. Idén var att drift, underhåll, pappersarbete och löneutbetalningar skulle skötas ombord på fartyget. De flesta rederier gjorde detta i land, vi gjorde det från fartyget. Redan i slutet av 1990-talet gjordes mycket av detta via email och filreplikering.

Hur länge har företaget funnits?
– Jag startade Sea IT 2002.

Vad gör du på jobbet?
– Med åren har Sea IT växt och idag är vi 40 medarbetare och kör ungefär 300 fartyg för tillfället. Vi kör all IT ombord. Mitt jobb är att koordinera verksamhet, utveckling och kundkontakt. Vår filosofi är att vi gör bra förberedelser innan vi går ombord och försöker göra allt annat remote under systemets livscykel.

Hur kommer det sig att du arbetar med cybersäkerhet ombord på fartyg
– Om du har hållit på med IT och kommunikation i 20 års tid så har den här aspekten kommit allt mer. Under 2006 skaffade vi onlineförbindelse på de 100 fartyg vi hade då. Får vi ett virus ombord och alla fartyg stoppar samtidigt så kan vi inte lösa det, det blir en naturlig säkerhet att jobba med detta för att behålla driften.

Vad innebär den nya lagen om cybersäkerhet som IMO gör gällande från och med 2021?
– I stora drag innebär den att du måste ha gjort allt i din makt för att förebygga en cyberattack. Du ska ha dokumenterat att du har gjort någonting och du ska följa upp vad du har gjort. Hur får vi IT-systemen att gå på 100 procent utan några avbrott? Om något händer, vad är reservplanen för att inte tappa data eller fuktioner? Man måste ha en bra plan för att något inte ska hända, Sea IT följer upp detta varje månad. Vi har redundans av alla kritiska system, vi kallar det active-active, om något går sönder tar det andra över automatiskt.

Hur skulle du beskriva de IT-system som SeaIT säljer?
Bluecore är ett tankesätt: Hur löser vi alla funktionerna? Om man definierar vad man ska ha allting till. Vem vill ha data? Löneavdelningen vill ha lönerna, myndigheten vill veta om det finns farligt gods ombord och lastägarna vill veta i vilken hamn lasten befinner sig. Rederierna vill ha utbildningar för besättningen ombord. Det finns massa intressenter som vill ha ut något. Vårt jobb är att integrera detta på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi identifierar vad målet är och sedan bygger vi systemet.  Detta gör vi efter de mål, den budget och tidsplan som vi får. Vi försöker att standardisera så mycket av våra system som möjligt för att få det kostnadseffektivt.

Varför är det viktigt med cybersäkerhet inom sjöfart?
– För att systemen ska vara uppe 100 procent. Det är så mycket som går via IT-systemet, vi är inne i det mesta med en sladd idag. Då får det inte gå ner oavsett om det är en cyberattack, ett virus eller att någon gör något fel ombord. Sea IT är redarens partner för att designa och göra ett system för de sakerna som man har definierat. Vi integrerar systemen för att uppfylla funktionerna. Vi vill få hem data för att minska operationella kostnader och optimera fartyget, vi vill dessutom minska resorna för servicetekniker ut till fartygen. De systemen som läses av är så kallades OT, operational technology, vilket innebär att underleverantörer både kan monitorera och justera utrustningen ombord.

Hur stor är efterfrågan på era tjänster?
– Det är ingen quick fix att komma till oss utan det tar tid att identifera alla behov. Vi tar hand om all support, vi dokumenterar rubbet och installerar allt. Vi jobbar hårt med förebyggande support. Eftersom vi är så integrerade i de kunder vi har, vi har tolv kunder, så tar vi kanske in en ny kund vart annat år.

Vilka är era kunder?
– Framför allt tankfartyg, bulkfartyg och Ro-Ro-fartyg.

Var finns de flesta av era kunder?
– Vi har fyra ben att stå på: Mindre rederier med upptill 20 fartyg mestadels i närområdet, och förutom detta har vi tre stora rederier, tyska Oldendorff, Scorpioi Monaco och danska Maersk tankers. Cirka 99 procent av våra kunder är privatägda.

Vilka är de största utmaningar för er under pandemin?
– Vi kan inte göra nyinstallationer eller servicebesök ute i världen. Vi har fått ta tag i andra saker istället. Det är lite ovanligt att det är så mycket folk hemma just nu, men shippingen fortsätter som vanligt. De som tagit smällen hårdast är kryssningsfartyg och offshore eftersom oljepriserna gått lite upp och ner. Våra kunder behöver lika mycket support som vanligt. Vi har ändrat genom att satsa på utveckling och dokumentation av befintliga system och investera för framtiden. Så att vi när det går igång igen kan vi fokusera på att göra nyinstallationer. Vi har under den här tiden skickat ut 70 nya system och de står och väntar på oss någonstans i världen. Vår förhoppning är att vi ska komma igång i slutet av augusti och vi hoppas att världen öppnar i lagom takt. Kunderna får ha förståelse för att det kan ta lite längre tid.

Hur påverkas ni av pandemin?
– Vi kan inte resa ut till fartygen ute i världen men den normala supporten flyter på som vanligt och i och med att kunderna fortfarande kör så kan vi fortfarande köra. Kunderna finns och fartygen likaså och då behövs vi.