Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi. Utlysningen är inriktad på att stötta företag i Västra Götaland och Halland som drabbats av negativa effekter till följd av covid-19.
Läs mer